PostHeaderIcon BURSA’DA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

uftade BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Evliyalar şehri Bursa’da dolaşırken abartısız iki sokaktan birinde bir evliya evine veya türbesine rastlarsınız. Bağrında yüzlerce Allah dostu yetiştirmiştir bu güzel şehir.Evliyanın en büyüklerinden biri olan Peygamber efendimizin Torunlarından Emir Sultan’ın Dergah ve türbesinin bu şehirde olmasıda ayrı bir guru kaynağıdır bizim için. Birkaç hafta içinde yazı ve fotoğraflarımı topladığımda anlatacağım Emir sultanı size ama bugün bir başka evliyanın kapısındayız.

İstanbulda türbesi bulunan Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin hocası Üftade Muhammed Hazretlerinin yanındayız.Bilirsiniz Aziz Mahmut Hüdai Bursa Kadısı olarak bursaya atanmış şöhretli biridir. Takii birgün mahkemede (Kocası Hacca giden bir kadının şikati ile ilgili)bir olay dinler ve tam karar verecekken Eskici Mehmet Dedenin(Bursalı başka bir evliya )bir sözü ile dünyası allak bullak olur ve Kendini Üftad
e Hazretlerinin kapısında bulur. Bu konu ile ilgili bir film yayınlayacağım Pazar günü rabbimin izni ile.Merak edenler oradan seyredebilirler.

01 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Kendini kaybetmiş ya da kendini arayan adamların düştüğü yol kendini bulma yoludur. Kendini bulmak isteyenlerin en çok izledikleri yöntem, bir ilim ve irfan ehli Mürşidi Kâmilin dizinin dibine diz çökmektir. Benliğini ayağının altına almak, ruhunu onun rüzgarına bırakmaktır.Doğru mürşidi bulmak, bulunca onun yolundan gitmek o kadar kolay değildir. Gidilen yolda, bazen işaretçiler yanlış yol gösterir, bazen de yolcular yollarda takılıp kalır…Yolu Bursa’ya düşünlerin ziyaret edip medet umduğu Mürşidi Kamillerden birisi de Üftâde hazretleridir.

Herkes mürşid olamayacağı gibi herkes de mürid olamaz. Bugün hayatta olmadığı için belki ona mürit olmak şu anda mümkün olmasa da onun yolundan gitmek imkânsız değildir.

Üftâde hazretlerine mürit olmak, onun yürüdüğü yollarda ilerlemek için önce insan dünyadan, dünya nimetleri olan makamdan, mevkiden, paradan, şöhretten manen kurtulması gerekir. Kalbinde bunlardan birinin sevgisini taşıyanın, o keskin maneviyat yollarında yürüyebilmesi imkansızdır.

Üftâde hazretlerinin kapısına varmak için dünya yükünü sırtından atıp, “ben” zincirinden kurtulmak gerekir. Bunu başarabilenler, gönüller sultanı Azîz Mahmûd Hüdâyî (kaddesallâhu sırrahû) gibi önce mürid sonra da mürşid olur.

gonulatesi BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Maalesef, bir Mürşidi Kâmilin peşine takılıp gitmeyi küçüklük, (!) “ben”in arkasına takılmayı büyüklük gören bizler de düştük Üftâde hazretlerinin peşine…

İyi bir mürid olamasak da, o kapısına gelenleri geri çevirmemiş, adını anıp himmet isteyenlere yardım etmiş bir Allah dostudur. Umulur ki biz yolunu kaybetmişlere de yol gösterir, diye, Bursa sokaklarında onun izlerini aramak için düştük gölgemizin peşine…

369FDA8436879608 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Bursaya geldiğinizde Çakırhamam’ın önüne gelirseniz yol ikiye ayrılır,sağ taraf sizi Bursa surları ile kaplı hisar’a ve tophaneye Osman ve Orhan gazinin türbesine götürür .sol taraf ise (foto da sağ taraf taksilerin bulunduğu istikamet)Üftade Hazretlerinin bulunduğu tepeciğe ve pınarbaşı semtine götürür. Bir huzur dalgası sarar sizi.
Evlerin bizi saran kuşatmasından kurtulduğumuzda, kendimizi Üftâde hazretlerinin türbesinin bulunduğu tepedeki düzlükte bulursunuz kendinizi. Yorgun çınarın altında,Çınar yapraklarının kapladığı sokakları süpüren rüzgarın zikir çekişini fark etmeden, Bursa’nın bir ara sokağında,küçük tepecikteki sonsuzluk ikliminin rahmet yağmurlarından ıslanan camii ve türbe karşılar sizi.

Türbe, yüreği yananların uğrak yeri. Ellerindeki küçük Kur’an cüzleri ile Yâsin okuyan kadınlar, küçük ellerini semaya uzatan çocuklar, bu kapıya her gün geliyor.

Bu gelişlerde hep evlatlar, makamlar, şan şöhretler, servetler isteniyor. Bunun yerine iman selameti ve Allah’a hakkıyla kul olma isteği olsa, Allah (cc) rahmet ve yardımını yağdıracak gelenlere… Güzel dostu Üftade Hz. hatırına…

‘Yokluk Kapısı’nda ‘Varlık’ Olmaz!

Kendisine mürid olmak için gelen Bursa Kâdısı Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerine: “Burası yokluk kapısıdır, biz de, fakirlik kapısının kuluyuz. Hâlbuki sen varlık sâhibisin. Bu hâlde ikimiz bir araya gelip bağdaşamayız. Senin ilmin, malın, mülkün, şânın ve mâmur bir dünyân var. Bizim gibi kulların, Allah-u Teâlâ’dan başka hiçbir şeyi yoktur.” buyurmuştur.

9b4d201d5259f4632de8a036f833e518 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Türbenin içersindeki manevi havayı, içeri girerken yüreğimize kadar hissediyoruz. Ama biz yine de nefsimizin baskılarına dayanamayıp ‘yokluk kapısı’ndan, ‘varlık’lar istemek için elimizi açıyoruz. Üftâde hazretleri, karanlığın içinde altın arayanlara, biraz ötede nurlar içinde nimetlerin sırrını öğretiyor. Ama biz her şeyin peşin ve hemen olmasını istiyoruz! Vermeden almak, yürümeden koşmak, sevmeden karşılık beklemek isteği bizlere mahsus!..

Sırtımızdan çıkaramadığımız dünya gömleği, içimizden atamadığımız makam sevdası, hayata/dünyaya duyduğumuz sevgi ve uzun emeller, türbenin içerisinde dudaklarımızı kilitliyor…

Üftâde Hazretleri Kimdir?

Manyaslı bir baba ile Bursa’nın Hamamlıkızık Köyü’nden bir annenin evladı olan Mehmet Muhyiddin Üftâde Hazretleri, 1490 yılında, Bursa’daki İnebey Çarşısı’nın üzerinde Araplar Mahallesi’nde dünyaya geldi.

Rivayete göre, Üftâde Hazretleri dünyaya geldiği zaman, annesi rüyasında oğlunu süt deryasına dalıp çıkarken görmüş ve rüyayı telaşla Üftâde’nin babasına anlatmış o da “İnşallah oğlumuzun ilim erbabı kâmil bir veli olacağına işarettir” demiş.

1580’de yine Bursa’da vefat eylemiştir. Hz. Üftâde, Bursa’da kurulup teşkilatlanan ve daha sonra Anadolu ve Balkanlar’a yayılan Celvetiye Tarikatı’nın Piri ve Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin de şeyhidir.

On altı yaşlarında, Ulucami’de fahri müezzinliğe ve muhtelif camilerde imamlığa başlayan Üftâde, bu vazifeleri on sekiz yıl sürdürdükten sonra, vaaz ve irşad hizmetlerine başlamıştır. Doğanbey, Namazgah ve Kayhan Camilerinde hitabette bulunmuş, Azîz Mahmûd Hüdâyî de kendisini Kayhan Camii’nde tanıyarak intisab etmiştir.

79731 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ
Üftâde, halkın ısrarı ve Emir Sultan Hazretleri’nin rüyadaki ricası üzerine, Emir Sultan Camii Hatipliğine tayin edilmiş ve bu vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Aldığı maaşı da dervişlere dağıtmıştır. Fakat, daha sonraları dağın eteğinde yaptırdığı tekke ve bitişiğindeki camide, Celvetiye Tarikatı’nin talimiyle meşgul olmuştur.

Hz. Üftâde, hayatı boyunca ibadet, zühd ve takvaya son derece önem vermiş, şüpheli şeylerden uzak durmuştur. O daima halk içerisinde Hakk’ı aramış, uzlet yerine ‘celvet’i tercih etmiştir.

Eserleri; Hutbe Mecmûası, Dîvân, Vakıa

Türbesinde Baş Ucundaki Şiir:

Bâğ-ı aşkın andelibi, hazret-i Üftâde’dir.
Dertli âşıklar tabîbi, hazret-i Üftâde’dir.

Vâsıl-ı kâmil odur, tevhîd-i Zâta şübhesiz,
Gösteren râh-ı Hüdâyı hazret-i Üftâde’dir.

Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlûba,
Halleden her müşkilâtı, hazret-i Üftâde’dir.

Sıdkile ol Hüdâî eşiğinde dâimâ,
Bil hakîkat kutb-ul-aktâb hazret-i Üftâde’dir.

RAHMET MERDİVENİ
11 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

KERAMETLERİ

Bursa’dan Kâbe’yi Seyretti

Bir ikindi vaktinde, Muhammed Üftâde Hazretlerinin yanına yaşlı bir kimse geldi. “Efendim! Bu sene çocuklarımla birlikte hacca gitmiştik. Vazifelerimizi yaptıktan sonra, maddî gücüm olmadığı için onları getiremedim. Yanlarına bir miktar para bıraktıktan sonra, kendim geldim. Eğer onları buraya getirmek mümkünse, getirmenizi istirhâm edecektim.” diye yalvardı. Hz. Üftâde de; “Sağlığımda kimseye söylemezseniz getirelim.” buyurdu.

Hacı da söylemeyeceğine söz verince, Üftâde hazretleri adamın yönünü kıbleye doğru çevirdikten sonra; “Şimdi bakınız! Kâbe-i Muazzama’nın yanındaki namaz kılan şu kimseler, hanımın ve çocukların değil mi?” buyurdu. Adam hayretle binlerce kilometre uzakta bulunan Kâbe’nin yanındaki çocuklarını gördü. Hz. Üftâde, namaz kılan çocuklara hitap ederek; “Annenizle birlikte, Harem-i Şerîf’in dışındaki deveye binip acele geliniz!” buyurdu.

Çocuklar, namazlarını bitirir bitirmez annelerini aldılar ve dışarı çıktılar. Dışarıda bir devenin beklediğini gördüler. Üçü birden deveye binip Bursa’ya doğru sürdüler. Devenin her adımı, gözün görebildiği uzaklığı kat ediyordu. Kısa bir zaman sonra, deve, çocuklarla birlikte yanlarına geldi. Hz. Üftâde, deveye bir şeyler söyleyince, birden kayboldu. O, hacıya da; “Bunu sakın kimseye söyleme!” diye tekrar tembih eyledi.

MUDAFAI MILLIYE CEMIYETI OSMANLI GEMI KARTPOSTAL 15777028 0 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Geminin Kurtuluşu

Bir gün Yalova’dan İstanbul’a bir gemi gidiyordu. İstanbul’a yaklaştıkları sırada, şiddetli bir rüzgâr esmeye, dalgalar gittikçe büyümeye, gemiye şiddetle vurmaya başladı. Dalgaların vuruşundan tahtalar gıcırdıyordu. Gemi, koca denizde bir o tarafa, bir bu tarafa yalpalıyor, devrilecek gibi oluyordu.

Yolcular ne yapacaklarını şaşırdılar. Herkes geminin bir tarafına birikince, tehlike daha da büyüdü. Kaptan, yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor ve herkesin yerinde oturmasını tavsiye ediyordu. Herkes birbiriyle helâlleşiyor ve şimdiye kadar işlediği günahlarına tövbe ediyordu. Bâzıları da, kurtulmaları için adakta bulunuyordu.

Yolcuların arasındaki bir genç, Fâtiha-i şerîfe ve İhlâs sûrelerini okuyarak, hâsıl olan sevâbı; Peygamber Efendimizin, Ashâb-ı Kirâmın, evliyânın, âlimlerin ve zamânın velîlerinden Üftâde hazretlerinin rûh-i şerîflerine hediye etti. Sonra da; “Yâ Hazret-i Üftâde! Himmetinizi, yardımınızı istirhâm ediyorum.” dedi.

O anda, uzaklardan bir karaltı peydâ oldu. Yaklaştıkça, bunun bir insan olduğunu, suyun üzerinde süratle kendilerine doğru geldiğini gördüler. Onun yürüdüğü yerlerde dalgalar hemen sâkinleşiyordu. Nihâyet, o zât geminin yanına geldi ve gemiyi eliyle bir miktar tuttuktan sonra, geminin önünden yürümeye başladı. Yürüdüğü yerlerde deniz durgunlaşıyordu. Bir müddet sonra gözden kayboldu.

Kaptan, o kimsenin su üzerinde gittiği istikâmete göre, geminin dümenini ayarladı. Bir müddet sonra, selâmetle sâhile vardılar. Herkes bu hâdise karşısında şaşırıp kaldı. Sâdece o delikanlı şaşırmamıştı. Yolcular sâhile çıktıklarında, bir kimse karşılarına çıkıp onlara; “Ey yolcular! Üftâde hazretlerinin selâmı var. Sağ olduğum müddetçe, bu sırrı kimseye söylemesinler diye (söylememi) bana emretti.” dedi.

Taştan Para

Üftâde hazretleri, bir gün katırına binmiş evine giderken, önüne ihtiyâr bir zât çıkıp, borçlu olduğunu, yaşlılık sebebiyle çalışamadığını, bu sebeple de borcunu veremediğini bildirdi. Sonra da bir miktar para istedi.

Hz. Üftâde, adamın hâline acıdı ve; “Kimseye söylemezsen borcunu vereyim.” buyurdu. Adam söz verince; “Şu taşı kaldır ve altındakileri al!” dedi. Adam taşı kaldırdı. Altındaki bir miktar parayı görünce, hayret ederek hepsini cebine doldurdu.

Üftâde hazretlerine teşekkür ederek ayrıldı. Parayı saydığında, tam borcu kadar olduğunu gördü. Alacaklıya gidip borcunu verdikten sonra, tamâh ederek, tekrar o taşın yanına geldi. Büyük bir heyecanla taşı kaldırdığında, hiçbir şey bulamadı. Bu işin, Üftâde’nin bir kerâmeti olduğunu anladı. Huzûruna giderek talebesi olup, sohbetiyle şereflendi.

Hakka âşık olanlar,
Zikrullahtan kaçar mı?
Ârif olan cevheri,
Boş yerlere saçar mı?

Gelsin mârifet olan,
Yoktur sözümde yalan,
Emmâreye kul olan,
Hayr ü şerri seçer mi?

Gerçek bu söz yârenler,
Gördüm demez görenler,
Kerâmete erenler,
Gizli sırrın açar mı?

Üftâde yanıp tüter,
Bülbüller gibi öter,
Dervişlere taş atan,
Îmân ile göçer mi?

Yol Notları

•Bursa, Pınarbaşı semti yamaçlarında bulunan Hz. Üftâde Camisi’ni Üftâde Mehmed Muhiddin XVI.yüzyılın sonlarına doğru yaptırmıştır.

•Türbe ile camii yan yanadır.

•Üftâde hazretleri hem büyük bir veli hem de bir kuvvetli şairdir.

•Üftâde hazretleri Celvetiye Tarikatı’nın kurucusudur.

20 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Dergah ve emanetler

Bursa Kadılığı da yapan Aziz Mahmud Hüdai hazretlerinin hocası, büyük alim Muhammed Üftade hazretlerinin Uludağ´ın eteklerindeki 500 yıllık dergahı hayırsever vatandaşların yardımları ile restore edilmeye başlandı. Üftade hazretlerinin çile çekmek için girdiği çilehanesinde 500 yıldır koruma altına alınan zikir hırkası, seccade, sarık, kemer, takke, ibrik, post, tespih ve asalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 99 taneli tespihi yiyen kurtların oluşturduğu Allah lafzı ise görenleri şaşkına çeviriyor.
Kuştepe Semti´nde bulunan bin 300 metrekare alana sahip dergah, orijinaline sadık kalınarak restore ediliyor. İlk etapta binanın temelleri taş duvarlar ile sağlamlaştırılırken, ahşap binadaki çürüyen ağaçlar sökülerek yerine yine eski sağlam ağaçlar konuluyor.

206 BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ

Dergahta; talebesi olan Bursa Kadısı Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin nefsini terbiye etmek için ciğer satarken kullandığı sopalar ile Üftade hazretlerinin takunyası, postu, tespihi, sarığı, kemeri, ibrikleri ve kurtların Allah lafzını yazarak yedikleri zikir tespihleri bulunuyor. Dergahın orijinal el işi ahşap kubbesi de temizlenerek elden geçirilecek.

Üftade Tekke Cami Derneği Başkanı Ali Yılmaz, vakıflara ait binayı tamamen vatandaşların desteği ile restore ettiklerini belirterek, “2 ay önce başlayan çalışmalarda temellere kadar indik. Ahşap binayı askıya aldık. Temeldeki eski taş duvarları sağlam hale getirdik. Birkaç hafta içerisinde binamızı o taş duvarlar üzerine oturtacağız. Burada 500 senelik tarihi yapıda, yeni malzeme kullanmamak gerekiyor. Elimizde olan sağlam ağaçları yeni baştan kullanacağız. En kullanılamayacak noktalardaki çürükleri, sağlam olan eskileri ile değiştirmek suretiyle restorasyonu yapıyoruz. Çalışmaların bitiminde halka açık, her türlü hizmeti verebilen, ramazan aylarında insanlara yemek, erzak, aş verebilen muhteşem bir eser ortaya çıkacak. Bütün hayırseverleri burayı ziyaret etmelerini, Üftade hazretlerinin emanetlerini görmelerini, bize de yardımcı olmalarını temenni ediyoruz” dedi.

http://www.rehberim.net
http://galeri.netfotograf.com

türbenin içi

N2FkNTVhM2NjMDNiOTAmb2Y9MA== BURSADA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİHz. Üftade(K.S.) Türbe-i Şerifi

VideoLife Uzerinden Izle

72 Yorum “BURSA’DA BİR VELİ:ÜFTADE HAZRETLERİ VE TÜRBESİ”

 • medine says:

  Esselamualeykum  ALLAH RAZI OLSUN İNŞALLAH ÜHTADE HAZRETLERİNDEN (ablam yine çok güzel bir yazı yüregine ellerine saglık , üftade hazretlerinin ençok ilgil çektigim bölümü bursadan kabeyi seyretmesi ve yokluk kapısında varlık olmaz sözü çok düsündürücü ve çok güzel bir söz ) (bende kendim hakkımda yani dedemin dedesinin hasan dedesininde Ankara balada türbesi bulunuyor hayatından bildiklerim kadarı aktarmak isterim sizlere hasan dedemiz balada dogmuş ölüm tarihi ve dogum tarihi pek bilinmiyor , hasan dedem çok babayigit ve çok dindarmış o zamanlar  saglık ocakları çok uzaktaymış bu yüzden hasan dedem yaraları sarar, hastalara degişk otlarla ilaç yaparmış , eşide ebeymiş köyde,dermayı , sinili keser ve en önemliside felçli insanlar uzak köylerden gelirmiş dedemizin yanına ki üfelenmeye felçli insanlar ALLAHIN İZNİ İLE geçermiş ama dedemiz okudugu duayı kimseye söylemezmiş, namazını ve ibadetini kimseye görükmeden yapar gösterişi sevmezmişti, dedemin köyüne geyikler ve develer gelir kil süt bırakıp gidermiş geyikler ve develer kimseye gözükmezmişti, hasan dedemiz sütü ve kili alıp köylüye dagıtırmış bir gün kadının bir tanesi hasan dedeyi takip etmiş ve sütün kilin yerini örgenmiş   biraz kil çalmış , bunun üzerine hasan dedem birkaç gündür ne süt nede kil alabilmiş çünkü develer ve geyikler küsmüşkler köye, bir gün hasan dedem geyiklerin ve develerin geçtigi yola geçmiş geyiklere sormuş niye ugramassınız yanıma hani sütüm hani kilim diye ve benim tüylerimi diken diken eden olay işte geyik dedemize demişki köyünde hırsız var bizim getirdigimiz kili çaldı, bidaha gelmeyiz diyip gitmişler birdahada köye hiç gelmemişler hasan dedemiz kadına gitmiş ve demişki benim killerimi niye çaldın ben sana gedirmiyormuydum kadın çok şaşırmış tabi ve hasn dedem demişki bundan köylünün haberi olmasın dedemizin kesinlikle ateş ellerini ve vücudu yakmazmış , ve dedemiz ölüm döşşeginde yatarken hanımına 20 gün sonra benim mezarımı açın köylünün önünde çünkü köylü bana inanmaz eger  o zamanda inanmazlarsa vay hallerine demiş, hasan dedimiz ölmüş ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH 20 gün sonra mezarı açtıklarında hasan dedenin vücudu ölece duruyor hiç bir şey olmamış sanki yeni gömmüş gibi kalmış)  ALLAH  BİNKERE RAZI OSUN EVLİYALARDAN İNŞALLAH

 • yumaksepeti says:

  Elhamdülillah Medinecim, rabbim ne güzel yoldaşlarla buluşturdu beni. Ayşem seyyid,peygamber soyundan, sen evliya torunusun. rabbim cennette de bizi buluştursun inşaallah. ah o dedenin gönlünden çıkan nasıl bir duaydı kimbilir.Ne güzel ecdadımız var ne mutlu bize. yüce Allah onlardan binkez razı olsun, bizleride onların hatrına affetsin.aminn….

 • merve says:

  kardesim merakla beklemistim.ne kadar güzel Allah onlardan razı olsun.ne kadar sanslısın evliya torunusun.öyle mübarek Allah yolunda bir insanında cesedinin cürümesi beklenemezdi zaten aynı sehitlerimiz gibi.Allah razı olsun..

 • medine says:

  AMİN  çok şükür ablacım bizler müslüman dogduk ve ADEM VE HAVVA ANNEMİZDEN olduk ne mutlu bizlere , rabbim ALLAH YOLUNDAN  PEYGAMBERİN izinden ve EVLİYALARIN yolundan ayırmasın,ve biz ÜMMETİ MÜSLÜMANI onlara layik evlatlar olarak haşr olalım inşallah , evet dedem bana çok anlatır ayrıca annemdede ocaklk var derma kesiyo , ve ne hikmetse annemin dedelerimin ve teyzelerimin elleri kesinlikle yanmaz, tencereyi,fırından yeni çıkan tepsiyi çıplak elle alırlar ,RABBİMİN HİKMETİNDEN SUAL OLUNMAZ tabi ,ne mutlu bizlere inşallah RABBİM CENNETte bizleri buluştursun inşallah ALLAHA EMANET OLUN

 • medine says:

  merve kardeşim hepimiz şanslıyız bence çünkü biz ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ kardeşim

 • merve says:

  tabiki kardesim Rabbimizin bize lutfettigi en büyük nimetlerin başı müslüman olmamız elhamdülillah..

 • Yumak Sepeti says:

  Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

  Her kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse, muhakkak ben ona harp açar (dostumun intikamını alır) ım.Bir kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır.Kulum bana nafile ibadetleriyle de durmadan yaklaşır; nihayetonu severim.Bir kere de onu sevdim mi artık ben o kulumun (özel ihsan edeceğim nurum ile) işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum.Benden herhangi birşey isterse, onu verir, bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim. (Buhari,rikak 38; ibnul mace fiten 16)

 • merve says:

  Ablam simdi okumak nasip oldu.ne güzel bir zatmıs.Allah böyle Allah dostları hürmetine bizleri affetsin,magfiret eylesin.Hakka asık olanlar diye baslayan siirin ilahisi var.cok sasırdım demek dinledigim ilahi Üftade hazretleri icin okunmus.vallahi ablam sayende o kadar güzel seyler ögreniyoruz ki Allah razı olsun senden..

 • elif says:

  MEDİNECİM HAKLISIN HEPİMİZ MÜSLÜMAN İNSANLAR OLSDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ Bİ DE  DEDENİN EVLİYA OLMASI AYRRI Bİ GÜZEL BENİM YENGEM DE SEYYİD ONUN DA BÖLE ŞEYLERDE ELİ YANMIYO SİZİNKİLER GİBİ TÜLİN ABLAM AMİN İNŞ, RABBİM HEPİMİZİ CENNETTE BULUŞTURU ALLAHA EMANETOLUNUZ

 • medine says:

  ne kadar güzel elif kardeşim RABBİM MÜSLÜMANLIGIMIZI LAYİKİYLE TAMAMLAMAYI NASİP ETSİN , ALLAHA (c.c) layik bir kul MUHAMMEDE (sav) layik bir ümmet olarak haşr oluruz inşallah benim teme nnim budur, ayrıca seninle sohbet edemedik sohbet etmeyi çok isterim , bizarada kızlarla konuşuyoruz, seninlede konuşma k ve tanışm ak istiyorum nasip ne zamanaysa inşallah sen ve kardeşlerimde ALLAHA EMANET OLUN

 • deniz cansu says:

  amin medine ablacığım. İNŞALLAH RABBİM BİZ KULLARINI YALNIZ BIRAKMAYIP. HEP MUHAMMED MUSTAFA ‘NIN (SEVGİLİMİZİN YOLUNDAN) YÜRÜMEYİ NASİP ETSİN. ONUN DEDİĞİ GİBİ PEYGAMBERİMİZ GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMAK İÇİN GELDİ BİZE. ALLH BİZİ ONUN AHLAKIYLA YANİ KUR’AN-I KERİM AHLAKIYLA AHLAKLANDIRSIN İNŞALLAH.

 • Yumak Sepeti says:

  Ne güzel müslüman olmak
  İçinde ilahi şevkini kudretini taşımak
  Hz. Muhammedin izinden gitmek
  Onun yolunda keleyi feda etmek ne güzel
  Yaşamak ne güzel
  İbadetini hayır duanla birleştirmek

  Ne güzel yetimleri gözetmek
  Saçlarını okşamak dertlerine
  Çare aramak ne güzel
  Ahir ete inanmak o güne göre davranmak
  İnsanları İslamiyet e yöneltmek
  Kuran-ı kerimi okumak ne güzel

  Hacı olmak insanlar için
  En iyisini dilemek ne güzel
  Zikre düşmek ne güzel düşenleri izlemek
  Kalbin Allah aşkıyla tutuşması
  Sabahları Allah Allah diyerek
  Açan Çiçekler ne güzel

  (İ.Kandamar)

  Canlarım gerçekten iyi müslüman olarak doğduğumuz için rabbime binlerce şükür.Bugün bu bahsettiğim konuda bir film aktaracağım vaktiniz olursa seyredin canlarım…Rabbime emanet…

 • medine says:

  cnm ablam benim ya bugün içim içime sıgmıyor ,çok mutluyum ALLAH kimsenin huzurunu bozmasın, şiirler yazmak , maniler söylemek geliyoo, hatta birtane söyleyim ama karşılıgını bekliyorum ablam  ” ayna attım çayıra güneş vurdu bayıra bizi kimse ayıramaz ancak ölüm ayıra ”  🙂 🙂 ( ablam bekliyorum filmini eminim çok güzeldir ) SELAM VE DUA İLE KALIN

 • Yumak Sepeti says:

  Canım Yüce Allah bu mutluluğunu daim etsin, yüreğini genişletsin.gönlünün coşkusu banada geçti.söyliim hemen ben de bir mani:”Elma attım nar geldi,Dar sokaktan yar geldi, eğil bir yol öpeyim. al yanaktan kan geldi”HAYIRLİ İFTARLAR KARDEŞİM.

   

 • medine says:

  selamunaleykum ablam ne kadar güzel ben maniyi çok severim  ” Yıldızlar dizi dizi ,Ayırdı ikimizi Kurban olam ALLAH’IM kavuştur ikimizi ”  sanada hayırlı ,bereketli , huzurlu iftarlar ablam benim k.i.b  

 • Yumak Sepeti says:

  Aleykümselam medinecim.oh oh sıra bende mi . MEKTUP YAZDIM KÖŞELİ,İÇİ GÜLLER DÖŞELİ,YANA YANA KÜL OLDUM, SENDEN AYRI DÜŞELİ… ben de manileri çok severim Medinecim. Hele bu aya ne yakışır değilmi?Rabbime emanet….

 • medine says:

   ah ne güzel ne güzel ablam  “” Güvercinim süt beyaz ,Ayrı düştük biz bu yaz ,Mektup eline varınca ,Cevabını çabuk yaz “” 🙂 selamlar

 • Yumak Sepeti says:

  sıra bende;

  armudu taşlayalım
  dibinde kışlayalım
  kalem kağıt al yarim
  maniye başlayalım. öptüüüm çok…

 • medine says:

  İki çeşme yanyana
  Su içsem kana kana
  Bana ediresini ver
  Mektup yazayım sana  ‘ hadi bakalım ablam ‘

 • elif says:

  Doğrudur yaşım yetmiş
  Kim demiş işim bitmiş
  Canlı cenaze miyim?
  Sadece yıllar yitmiş.
  …ablam bu da benden olsun

 • yumaksepeti says:

  ooo elifcim ya, hoşgeldin. ne güzel maniye katılmışsın…

  merdivenim kırk ayak
  kırkına verdim dayak
  dediler yarin geliyor
  seyirttim yalın ayak

  (hadi bakalım sıra sizde…öptüm çok)

 • medine says:

  Tut yedim duttu beni
  Yârim unuttu beni
  Yarı yola varmadan
  Hıçkırık tuttu beni
  (elif kardeşim ne güzel sende katılmışsın bende sizleri öpüyorum:)

 • elif says:

  gittim arpa biçmeye
  eğildim su içmeye
  dediler yarin geliyor
  kanat aldım uçmaya

  (evet katıldım sizi görünce katılmak istedim bende bi de manileri severim yani çok güzel maniler bende öpüyom sizi ) 

 • aysem says:

  Bu gece ayın evveli
  Açıldı İslâm’ın gülü
  Geldi Mubarek ramazan
  Mesrur etti cân ü dili. 🙂

  Göz aydın hepimize,
  Mübârek günler bize,
  Onbir ayın sultanı,
  Hoş geldin evimize. 🙂

  Aldanma sağa sola,
  Bu aya hürmet gerek,
  Nîmete şükür gerek,
  Mübârek Ramazan’da, 🙂

  Hakka ibâdet gerek.
  Gel gidelim hak yola,
  Güzel oruç tutanın,
  Âkıbeti hayrola. 🙂

  Cebimin ağzı dardır
  İçinde şeker vardır.
  Sabreyle aman gönül,
  İftara neler vardır? 🙂

  Arnavut’musun Tatar’mısın
  Ekşili çorba yapar mısın
  Sana davul çalıyorum amma
  Acaba sen oruç tutar mısın 🙂

  İnananlar oruç tutar,
  Gönüller hep bir atar,
  Sevinir hep müminler,
  Allah diyenler artar 🙂

  Akşamdan pilavı pişirdim
  Gene karnımı şişirdim
  Çok mani diyecektim ama
  Defteri yolda düşürdüm 🙂

  bendende bu kadar umarım begenirsiniz 🙂

  🙂 HAYIRLI RAMAZANLAR 🙂

 • derya says:

  medinecim nasılsın kardeşim ya demek bir evliya torunusun çok güzel şaşırdım doğrusu demek elleri hiç yanmıyor bu arada maniler harika ya ama ben pek mani bilmem bende bir şiir yazarak katılsam bu gönül köprünüze kabul olunurmu acaba tülin blam ben daha önceden okula giderken din kültürü dersiinde öğretmenimiz üftade hzlerini araştırmamı istemiti oradan biliyorum çok mübarek bir zat allah onların yolundan ayırmasın bizleri aminn

 • derya says:

  Gittiğin yollarında ardına düşemedim
  Ellerini tutarak gitme kal diyemedim
  Kuşların kanadında sana selam yolladım
  Gündüzleri yas tutup geceleri ağladım

  Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim
  Göklerden uzakta sevdalardayım
  Bahara küs olmuş kışlar gibiyim
  Bu koca şehirde sensiz dardayım

  Sevdiğim yokluğunda geceler sabah olmaz
  Güneş olsa geceme gözlerin gibi doğmaz
  Yüreğim kuşlar gibi her rüzgarda ürperir
  Soluduğum her nefes bana sanki yıl gelir

  Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim
  Göklerden uzakta sevdalardayım
  Bahara küs olmuş kışlar gibiyim
  Bu koca şehirde sensiz dardayım YA NEBİALLAH

 • merve says:

  manilerinizde şiirlerinizde harika sizleri çok seviyorummm….

 • merve says:

  SEN kokmayan gül’ü neyleyim…
  Neyleyim SENSİZ baharı…
  SEN doğmayan günü neyleyim…
  Neyleyim SENSİZ ben dünyayı…

  SENİN teninde değmeden gelen
  yağmuru istemem meltemi istemem…

  SENİ parlayacaksa parlasın yıldızlar!
  SANA yanmayan yıldızı semalarda istemem…
  Bülbüller söyleyecekse SENİ söylesin
  SENDEN okumayan bülbül olsa dinlemem…

  Özlemim SEN olacaksan yansın yüreğim
  Sılası SEN olmayan gurbeti istemem vatanı istemem

  Bir ateş yakacaksa beni kalbimden
  SENİN aşkının ateşi yaksın
  SENDEN gayrı bir aşkla kül olursa kalbim
  Bu kalbi istemem ateşi istemem koru istemem…

  SENİ göremediğim vahalar bedevilerin olsun
  Ben senin çölünü isterim suyu istemem

  SANA çıkacaksa durmaz yürürüm
  Sonu SEN çıkmayan yönü istemem yolu istemem
  Ben gönüllü bir köleyim kulağımda küpem
  Kalbini fethedecekse geçerim bin sina’yi birden

  Yoksa neyime bu fethi istemem
  Mısır’ı istemem Cihan’ı istemem…

  Ben Sultan Fatihim önündeyim İstanbul’un
  Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için
  Yoksa GÜL YÜZÜNÜ güldürmeyen
  Sultanlığı istemem İstanbul’u istemem…

  Ben bir garip Yunus’um yazdığım
  SENSİN yandığım SEN
  SENDEN gayrı bir aşka ben kalemi istemem kağıdı istemem
  Ben SENİN ümmetinim
  SENSİN benim EFENDİM
  SENDEN gayrı SENDEN başka EFENDİ istemem
  SEVGİLİ istemem istemem…

  Reha Yeprem

 • Yumak Sepeti says:

  Ayşemcim, Deryacım :mervecim. yine ne güzel şiirler bunlar. Rüzgarlı bir havada dalgalanan bayrak gibi gönlüm. Kopmak istiyor bağlı kaldığı yerden…..

 • derya says:

  ne güzel ya sizleriç ok seviyorum

 • deniz cansu says:

  AYŞEM ABLACIĞIM , DSERYA ABLACIĞIM VE MERVE ABLACIĞIM . HEPSİ ÇOK GÜZEL ŞİİRLER. İÇİMDEKİ HİSLERE TERCÜMAN OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN. TABİİ TÜLİN ABLADANDA BİZİM BÖYLE BİR AİLE GİBİ OLMAMIZA O VESİLE OLDU. HEPİMİZ ONU ÇOOOOOOOK SEVİYORUZ DEĞİL Mİ? TABİİ BİRBİRİMİZİDE.

 • merve says:

  amin denizcim Allah senden de razı olsun kardeşim beğenmene sevindim.haklısın cnm birbirimizi tanımamıza ve birbirimize kenetlenmemize vesile olan ablamızdan Allah razı olsun onu çooooooooook ama çooooook seviyoruz Allaha emanet ol

 • Yumak Sepeti says:

  Allah sevgimizi daim etsin ve kat kat artırsın inşallah. Ben sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyorum. Rabbime emanet….

 • serap says:

  rüyamda üftade hz. gordum yuzunu cok net hatırlıyorum.daha öncelerden bılmezdım ruhum su an baska alemlerde ucuyor cok farklı bı duygu ;(

 • ismail says:

  üftade  h.z   gerçekten   nefis   terbiyesinde   örnek   şahsiyet  bu  veliler  zamanında   ne   güzel   işler   yapmışlar   ALLAH  için   hepsi  birer   yıldız    PEYGAMBERİMİZ  SE   SANKİ   BİR   GÜNEŞ    güneş  ten   ışığı   almışlar   ve  yeryüne   saçmışlar  ne  güzel   bir  iş   bu   ALLAH   onlardan   ve   bu  yolda   olanlardan   razı  olsun    

 • rafko says:

  BENİM AMCAM 1 TANEDİR

 • nurseda says:

  Ben bursada oturuyorumda lütfen türbenin açık adresini verirmisiniz şimdiden tesekkurler

 • Deniz Cansu says:

  NURSEDA HANIM BEN SİTE SAHİBİ DEĞİLİM FAKAT SORUNUZA BİLDİĞİM KADARI İLE CEVAP VERMEK İSTİYORUM. ÜFTADE HAZRETLERİNİN TÜRBESİ SİTE YÖNETİCİSİ TÜLİN ABLAMIN DA DEDİĞİ GİBİ PINARBAŞI SEMTİNDE (OSMANGAZİ’YE BAĞLI SANIRIM) YAZIYI AYRINTILI OKURSANIZ BELKİ TÜRBENİN NEREDE OLDUĞUNU ÇIKARABİLİRSİNİZ. NİTEKİM
  SİTE SAHİBİ

  Bursaya geldiğinizde Çakırhamam’ın önüne gelirseniz yol ikiye ayrılır,sağ taraf sizi Bursa surları ile kaplı hisar’a ve tophaneye Osman ve Orhan gazinin türbesine götürür .sol taraf ise (foto da sağ taraf taksilerin bulunduğu istikamet)Üftade Hazretlerinin bulunduğu tepeciğe ve pınarbaşı semtine götürür. Bir huzur dalgası sarar sizi.
  Evlerin bizi saran kuşatmasından kurtulduğumuzda, kendimizi Üftâde hazretlerinin türbesinin bulunduğu tepedeki düzlükte bulursunuz kendinizi. Yorgun çınarın altında,Çınar yapraklarının kapladığı sokakları süpüren rüzgarın zikir çekişini fark etmeden, Bursa’nın bir ara sokağında,küçük tepecikteki sonsuzluk ikliminin rahmet yağmurlarından ıslanan camii ve türbe karşılar sizi. DEMİŞ YAZISININ BİR BÖLÜMÜNDE. SİZE YARDIMCI OLABİLDİYSEM MUTLU OLACAĞIM. NE OLUR GİDERSENİZ DUALARINIZDA BİZLERİ DE EKSİK ETMEYİN.
  SELAM VE DUA İLE.

 • nurseda says:

  inşallah bu hafta gideceğim eğer gidersem dualarımı eksik etmem. Bu arada ben 14 yaşındayım hanım demenize gerek yok teşekkürler. 🙂

 • Deniz Cansu says:

  sağol NURSEDA KARDEŞİM.Ben ankarada yaşıyorum  ben de senin için dua ederin hacı bayramı veli hazretlerini ziyarete gidince.  bu arada yaşlarımız yakınmış ben de 18 yaşındayım. SELAM VE DUA İLE.

 • nurseda says:

  Teşekkür ederim bende duaların için şimdiden Deniz Cansu Abla dualarını aldığım için cok mutlu oldum. SELAM Ve DUA İLE. ALLAH`A EMANET OL. 😀

 • Deniz Cansu says:

  RİCA EDERİM CANIM. DUALARDA BULUŞURUZ HEP İNŞAALLAH NURSEDA KARDEŞİM. YÜCE ALLAH’A EMANET OL.

 • nurseda says:

  İNŞALLAH DENİZ CANSU ABLA’CIM. İLK DEFA BÖYLE TANIMADIĞIM BİRİNDEN DUA ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM. HEMDE BU YAŞTA. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BU YÜZDEN SANA. ALLAH’A EMANET OL.

 • Deniz Cansu says:

  BİRBİRİMİZİ TANIMASAK DAHİ KARDEŞİZ DEĞİL Mİ? ARTIK HER DUAMDA SEN DE OLACAKSIN İNŞAALLAH. 😀

 • nurseda says:

  Sen de artık her duamda olucaksın benim inşallah. Görmediğim halde kardeşim ablam gibi sevdim seni. 😀

 • Deniz Cansu says:

  ASLINDA BİZ BURADA BİR AİLEYİZ. SİTE SAHİBİ TÜLİN ABLAM, YORUMLARIMIZDA KONUŞTUĞUMUZ DERYA ABLAM, MERVE ABLAM, MEDİNE ABLAM, AYSEM ABLAM, ELİF VE SÜNDÜS ABLAM HEPİMİZ AİLE GİBİYİZ. KİMİ ZAMANLAR UZUN SÜRE GİREMESEKTE YUMAK SEPETİNE YORUM YAZAMASAKTA, HAL HATIR SORAMASAKTA DUALARIMIZ HEP BİRBİRİMİZ İÇİN. BU KARDEŞLİĞİ BİZE EFENDİMİZ ÖĞRETTİ DİYORUZ HEP. GÖRMEDEN NASIL SEVERDİK NASIL GÖRMEİĞİMİZ BİRİ İÇİN EL AÇIP YALVARIRDIK ALLAH\’A DEĞİL Mİ O ÖĞRETMESE ? ÖĞRETMEN GÜZEL OLUNCA 14 ASIR SONRA BİLE OLSA HALA BİRBİRİNİ GÖRMEDİĞİ HALDE DUALARDA BULUŞANLAR OLUYOR. 😀 SEN DE BU AİLENİN BİR PARÇASISIN CANIMKARDEŞİM. İNAN BEN DE SENİ ÇOK SEVDİM. RABBİM CENNETTE BULUŞMAYI NASİP ETSİN İNŞAALLAH. YÜCE RAHMAN\’A EMANET OL CANIM KARDEŞİM.

 • nurseda says:

  SAĞ OL DENİZ CANSU ABLACIM. İNAN Kİ BENDE ÇOK SEVDİM HEPİNİZİ. BENİ BU AİLENİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜĞÜN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SANA. ALLAH’A EMANET OL. RABB’İM HER DAİM KORUSUN SİZİ İNŞALLAH.

 • derya says:

  ALLAH’ın SELAMI RAHMETİ BEREKETİ TÜM YUMAK SEPETİ AİLESİNİN ÜZERİNE OLSUN… DENİZİM CANIM ÇOK ÖZLEDİM SENİ NASILSIN GÜLÜM.. BAKIYORUMDA ŞİRİN SİTEMİZE SÖZLERİYLE İÇİMİZİ ISITAN BİR KARDEŞİMİZ DAHA OLMUŞ. HOŞ GELDİN NURSEDA’cığım. BEN DE KENDİMİ TANITAYIM. BEN DERYA 20 YAŞINDAYIM MERVE MEDİNE ABLALARINIZ GİBİ.. İSTANBUL’dan YAZIYORUM..SENİ TANIDIĞIMA ÇOK MEMNUN OLDUM KARDEŞİM… BİZ TÜLİN ABLAMIZIN KURDUĞU BU DOSTLUK KÖPRÜSÜNDE BİRBİRİMİZİ BULDUK. VE BİRBİRİMİZİ TANIDIĞIMIZ ANDAN BERİ KALPLERİMİZ BİR TEK KALPMİŞÇESİNE ATMAYA BAŞLADI. ÖYLE GÜZEL İNSANLAR Kİ ABLALARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZ… HEPİNİZE SELAM OLSUN…DENİZ’im BAK SANA DA BİR KARDEŞ GELDİ.. SİTEMİZİN EN KÜÇÜĞÜYDÜN.ARTIK SEN DE NURSEDA’mıza ablalık yaparsın… ( bu arada nursedacım denizcansu sitemizin gözbebeğidir asla siteyi yokluğumuzda yalnız bırakmadı o çok özel biri) 🙂 EN SEVGİLİ’YE EMANETSİNİZ..

 • nurseda says:

  İNANIN Kİ OKURKEN GÖZLERİM DOLDU. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM (TEKRAR :)) BENİ BU AİLENİN BİR ÜYESİ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN. O KADAR MUTLUYUM Kİ YAZACAK BİR ŞEY BULAMIYORUM. AMA HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM. ALLAH’A EMANET OLUN.

 • Deniz Cansu says:

  DERYA ABLAAAAAAAAM HOŞGELDİN. CANIM ABLAM EVET NURSEDA KARDEŞİMİZ DE AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLDU ARTIK. DUALARIMIZDA ONUN DA ADI GEÇECEK ARTIK. SÖZLERİNLE İLTİFAT ETMİŞSİN ABLAM. AMAN NE GÖZBEBEĞİ O SENİN GÜZEL BAKIŞINDAN KAYNAKLANAN BİR GÖRÜNTÜ ABLAM.
  BU ARADA BU GÜN REGAİB KANDİLİ MÜBAREK OLSUN. DUALARIMDA HEPİNİZİN İSMİ TEK TEK GEÇECEK EMİN OLUN. RABBİM BU GECENİN SABAHINDA KÖTÜ AMEL DEFTERİ YIRTILANLARDAN EYLESİN BİZLERİ İNŞAALLAH. BEN DE SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM CANIM YUMAK SEPETİ AİLESİ. NURSEDACIĞIM DERYA ABLACIÜIM DUALARI HEP SİZLERLE VE DİĞER ABLALARIMLA. EN YÜCE OLANA EMANET OLUN.

 • derya says:

  HOŞBULDUM DENİZİMMM. EVET CANIM BENDE NURSEDA İLE TANIŞTIĞIMA ÇOK MEMNUN OLDUM. HER ZAMAN İÇİN ONA KAPIMIZ SONSUZA DEK AÇIK. HEM DULARIMIZDA HEM GÖNLÜMÜZDE BİR YERİ VAR ARTIK.AAA DENİZİM OLDU MU ŞİMDİ? İNAN BANA BEN HİÇ KİMSEYE İLTİFAT ETMEM BANA GÖRE İLTİFAT BİR YALAN ÇEŞİDİDİR. İNAN BANA GERÇEKLERİN DIŞINDA FAZLA SÖYLEMİŞ OLDUĞUM HİÇ BİR ŞEY YOK. SEN ÇOK DAHA GÜZEL SÖZLERE LAYIKSIN ÇİÇEĞİM. BEN AZ BİLE SÖYLEDİM..
  EVET CANIM DÜN REGAİP GECESİYDİ. RABBİM YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TÜM İBADETLERİ FAZL-U KEREMİYLE KABUL BUYURSUN İNŞALLAH. CANIM DUALARINA DA AMİN DİYORUM TÜM KALBİMLE. ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM DUALARIN İÇİN. İNAN SİZDE BENİM DUALRIMDA YER ALDINIZ. HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ. RABBİM BU DOSTLUĞU DAİM KILSIN …
  NURSEDA CIĞIM O GÜZEL GÖZLERİN DOLMASIN BİRİCİĞİM. HEP GÜLSÜN.TABİ Kİ SEN DE ARTIK BU AİLENİN BİR FERDİSİN.BİZDE SENİ TANIDIĞIMIZA ÇOK MUTLUYUZ İNAN BANA DAİMA ARAMIZDA GÖRMEK DİLEĞİYLE ALLAH’A EMANETSİNİZ..!

 • Deniz Cansu says:

  ÇOK ŞEKERSİN CANIM ABLAM ALLAH C.C RAZI OLSUN. GÜL BAHÇESİNE GİRENLER GÜL OLMASALAR DA GÜL KOKARLAR BEN DE SİZİN ARANIZDA KOKUNUZDAN NASİPLENEBİLDİYSEM NE MUTLU BANA. DUALARIM HEP SİZLERLE. DUALARIN İÇİN ALLAH RAZI OLSUN NUR YÜZLÜ ABLAM. EN YÜCE OLANA EMANET OLUN. SELAM VE DUA İLE.

 • nurseda says:

  ABLALARIM O KADAR GÜZEL YAZIYORSUNUZ Kİ YAZMAYA ÇEKİNİYORUM. AMA BEN BİRKAÇ HAFTADIR NAMAZA BAŞLADIM. DUA EDERKEN HEPİNİZİN İSMİ TEK TEK GEÇİYOR DUALARIMDA. GEÇMEYE DE DEVAM EDECEK RABBİM NASİP EDERSE İNŞALLAH. HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM ALLAH’A EMANET OLUN.

 • Deniz Cansu says:

  CANIM KARDEŞİM NURSEDACIM BENİM. YAZMAYA ÇEKİNİYORUM DA  NASIL LAF. SENİN KALBİN O KADAR TEMİZ Kİ YAZDIKLARINA YANSIYOR EMİN OL. SENİN SÖYLEDİKLERİN SANA KURU LAF GİBİ GELİYOR OLABİLİR AMA İNAN ABLALARIMIN VE SENİN SÖZLERİNİZ BENİM İÇİN O KADAR DEĞERLİKİ SAKIN BÖYLE DÜŞÜNME SEN AİLEMİZİN KÜÇÜK PAMUK ŞEKERİSİN. (ÇOK TATLI OLDUĞUN İÇİN)
  NAMAZA BAŞLAMANA ÇOK SEVİNDİM KARDEŞİM DUALARIMIZ MEYVE VERMEYE BAŞLAMIŞ BİLE BAK. İÇTEN EDİLEN DUALARIN, BİRBİRİNİ GÖRMEDİĞİ HALDE SIRF ALLAH RIZASI İÇİN YALVARARAK YAKARARAK KARDEŞİNE EDİLEN  DUANIN RABBİM TARAFINDAN CEVAO VERİLMESİ NE GÜZEL DEĞİL Mİ? KARDEŞİM BNİM NAMAZ KILMAYA BAŞLAMIŞSIN SAKIN BIRAKMA BİR TANEM. NAMAZ İMANDAN SONRA EN ÖNEMLİ ŞEY. BAZI ZORLUKLARLA KARŞILAŞABİLİRSİN SANA DAHA KÜÇÜKSÜN NAMAZA SONRA BAŞLARSIN DİYENLERE SAKIN ALDIRMA. SEN 14 YAŞINDA DA 80 YAŞINDA DA ALLAH’A KUL OLANLARDAN OLACAKSIN İNŞAALLAH. RABBİMİZE İBADET ETMENİN ŞÜKRETMENİN YAŞI OLMAZ DEĞİL Mİ? SENİ ÇOK SEVİYORUM VE HEP DESTEKLİYORUM. SIKINTIYA DÜŞTÜĞÜN ANLARDA BENİM VE YUMAK SEPETİ AİLESİNİN YANINDA OLDUĞUNU HİÇ UNUTMA. EFENDİMİZİN ÇEKTİĞİ SIKINTILARI DÜŞÜNÜP KENDİ SIKINTILARININ O KADAR DA BÜYÜK OLMADIĞINI ANLA. SENİ ÇOK SEVDİĞİMİ HİÇ UNUTMA HİÇ GÖRMEMİŞ OLSAM BİLE…
   😀    EN YÜCE OLANA EMANET EDİYORUM HEPİNİZİ.

 • derya says:

  GÜL BAHÇESİNDE GÜL KOKMAMAK OLMAZ TABİ. BEN DE SAYENİZDE GÜL KOKUYORUM YA DENİZİM… YİNE SÖZLERİN BENİ ALDI GÖTÜRDÜ.. NE DİYEBİLİRİM ARTIK BU ENGİN SÖZLERİNİN KARŞISINDA BİLMİYORUM VALLAHİ… ERİDİM… BİTTİM…
  NURSEDAM BENİM NE DEMEKMİŞ YAZMAYA ÇEKİNİYORUM. OLUR MU HİÇ ÖYLE ŞEY ÖYLE GÜZEL VE İÇTEN KONUŞUYORSUN Kİ SÖZLERİN GÖNLÜMÜZE TESİR EDİYOR. CANIM BENİM SEN YAZMAYA DEVAM ET. SENİ ARAMIZDA GÖRMEK İNAN BANA BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR.
  NAMAZ KILMAYA BAŞLAMANA DA AYRICA ÇOK SEVİNDİM. DENİZCİĞİM BANA SÖYLEYECEK SÖZ BIRAKMAMIŞ YERLİ YERİNE KONMASI GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEMİŞ. SÖYLEDİKLERİNE DE TÜM KALBİMLE KATILIYORUM.Namaz, dünya hayatının en medeni davranışıdır,
  İdmanların en azı ve en noksansızıdır.BUNU UNUTMA CANIM. VE DEVAM ET. BİZLER İÇİN ETTİĞİN DUALARADA TÜM YUMAK SEPETİ AİLESİ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM. BİL Kİ BİZLER DE HER EL AÇIP RABBİMİZE YALVARDIĞIMIZDA SENİN VE DİĞER ABLA KARDEŞLERİMİZİN ADINI ZİKR EDİYORUZ… ALLAHA EMANETSİNİZ.. MELEKELERİMMM

 • Yumak Sepeti says:

  Canlarım merhabalar,

  Nasılsınız görüşmeyeli? denizcim deryacım vefakar kardeşlerim benim. Bu sitenin gerçek sahipleri siz oldunuz. Ne mutlu bana. Nursedacım ailemize hoş geldin.Deniz cansu bizim en küçüğümüzdü (fakat ruhu çoook büyük)şimdi sen varsın.Üstelik seninle aynı şehirdeymişiz.ne kadar çok sevindim.Üftade hazretlerinin türbesini bulabildin mi acaba?Evliyalar şehri adı verilen bir şehirde yaşamak ne kadar güzel değil mi?Üç aylara girdik canlarım.o kadar mutluyum ki,Yüce Rabbim Ramazan ayına da kavuştursun hepimizi inşallah. Yine o rahmet iklimi dalga dalga bize yaklaşıyor,cennetin güzel kokuları yayılıyor. Sizler gibi bu dünyayı yaşanılır kılmak için gelmiş olan kardeşlerimin gönüllerine bir kez daha o öz vatanın gizli mektupları yazılıyor.canım ailem sizleri çoook seviyorum. Yüce Rabbime emanet olun inci tanelerim…

 • Deniz Cansu says:

  DERYA ABLAM  CANIM ABLAM BENİM İNAN SENİN SÖZLERİN DE BANA ÇOK TESİR EDİYOR. SEN DE BENİM MELEĞİMSİN.
  TÜLİN ABLAM HOŞ GELDİİİİİİİİN. EVET ÜÇ AYLARA GİRDİK NE GÜZEL AYLAR İÇİNDEYİZ. DEDİĞİN GİBİ CENNET KOKULARI GELİYOR. BU MÜBAREK AYLARDA ELLERİMİZİ HER AÇTIĞIMIZDA BİRBİRİMİZ İÇİN BAĞIŞLANMA DİLEYELİM İNŞAALLAH. CANIM ABLAM SENİ ÇOK ÖZLEDİM NASILSIN GÖRÜŞMEYELİ. BAK AİLEMİZE NURSEDA KARDEŞİM DE KATILDI SENİN DE DEDİĞİN GİBİ AYNI ŞEHİRDE YAŞIYORSUNUZ. O DA ÇOK GÜZEL KALPLİ BİR KARDEŞİMİZ. BEN EN KÜÇÜK OLMKTAN KURTULDUM 😀 (GERÇİ HİÇ ŞİKAYETÇİ DEĞİLDİM) ABLAM BU SİTENİN GERÇEK SAHİBİ TABİİ Kİ SENSİN BİZ SADECE SENİN KURDUĞUM BU GÜZEL GÖNÜL KÖPRÜSÜNDE EMEKLİYORUZ BİRBİRİMİZE VE ALLAH’IN RIZASINA ULAŞMAK İÇİN. İYİKİ ABLAMSIN VE İYİKİ BU SİTEYİ KURUP BÖYLE GÜZEL KARDEŞLİKLER KURMAMIZA VESİLE OLMUŞSUN. 

   CANIM ABLALARIM VE NURSEDA KARDEŞİM EN YÜCE OLANA EMANET OLUN

 • derya says:

  SELAMUN ALEYKÜM CANIM AİLEM..TEŞEKKÜR EDERİM DENİZİM. AMA BEN PEK GÜZEL KONUŞMAYI BECEREMİYORUM.. ÖYLE SÜSLÜ CÜMLELERİM DE YOKTUR. NE YAZIYORSAM İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ YAZIYORUM.. AMA SENİN O GÜZEL SÖZLERİN KARŞISINDA SÖYLEYECEK HİÇ BİR ŞEY BULAMIYORUM.. TEK NEFESTE İÇİME ÇEKİYORUM DİYEBİLİRİMM.
  ABLAM HOŞGELDİN.. ÇOK ÖZLEDİK SENİ. NASILSIN.. AH ABLAM OLUR MU HİÇ BU SAYFA SENİN BİZLER SADECE SENİN KÖPRÜNDE EL ELE YÜRÜYORUZ. BAŞKA YAPTIĞIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK. SANA HER ZAMAN DUACIYIM. BU GÜZEL KARDEŞLERİMLE TANIŞMAMA VESİLE OLDUĞUN İÇİN . RABBİM SANA BUNUN MÜKAFATINI CENNETTE EFENDİMİZE KOMŞU OLARAK GÖSTERSİN İNŞALLAH..
  EVET ABLACIĞIM NUR SEDA SENİN MEMLEKETİNDEN. ÇOK TATLI ÇOK ŞİRİN SÖZLÜ BİRİ.ÇOK SEVDİK BİZ ONU.
  ABLAM EVET RAMAZAN AYI YAKLAŞIYOR İÇİM İÇİME SIĞMIYOR.BİZDE ANNEMLE REGAİP KANDİLİNDEN BERİ ORUÇ TUTUYORUZ. RABBİM TÜM HERKESİN İBADETLERİNİ KABUL ETSİN. BİZLERİNKİNDEN DE RAZI OLSUN.. ALLAHA EMANETSİNİZ..

 • Deniz Cansu says:

  CANIM DERYA ABLAMMMMM BENİM, SENİN İÇİN(KALBİN)  O KADAR GÜZEL Kİ, İÇTEN YAZDIĞIN O SÖZLER DE BU YÜZDEN ÇOK GÜZEL VE DEĞERLİ. ÇOK MÜTEVAZISIN. BEN DE PEK SÜSLÜ CÜMLELER KURAMAM İNAN SENİN GİBİ İÇİMDEN GELENLERİ YAZIYORUM SENİN GİBİ..
   BEN DE SENİN SÖYLEDİKLERİNİ BİR NEFESTE OKUYORUM HİÇ BİTMESİNİ İSTEMEDİĞİM BİR MASAL GİBİ SANKİ. RABBİM TÜLİN ABLAMDAN RAZI OLSUN ONUN SAYESİNDE SİZLERİ VE ONU TANIMA FIRSATI BULDUM.

   CANIM AİLEM ALLAH’IN SELAMI ÜZERİNİZE OLSUN. SİZİ EN YÜCE OLANA EMANET EDİYORUM.

 • nurseda says:

  Öncelikle hepinize merhabalar ablalarım. Uzun süredir giremiyordum farkındayım çok özür dilerim internetimiz yoktu taşındık anca bağlatabildik. Ama yorumlarınızı okurken kalbim ferahlıyor hafifliyorum inanın. Deniz Ablacım,Derya Ablacım,Tülin Ablacım sizi çok seviyorum. Yorumlarınız bana o kadar iyi geliyor ki anlatamam. Tülin Ablacım bu arada aynı şehirde olduğumuza çok sevindim.Keşke görebilsem seni. Nerede oturduğunu sorsam ayıp olmaz inşallah sadece merak benimkisi. Ayrıca Üftade Hazretlerinin türbesine 2 kez gittim. O kadar iyi hissediyorum ki oraya gidince. Keşke ordaki evlerden biri bizim olsa diye içimden geçiriyorum hep. Neyse çok sıkmayayım sizi. Hepinizi çok sevdiğimi tekrar belirteyim.
  HEPİNİZ ALLAH’A EMANET OLUN.

 • Deniz Cansu says:

  CANIM KARDEŞİİİM HOŞGELDİN. NE ÖZRÜ CANIM BENİM İNTERNETİNİZİN OLMAMASI YÜZÜNDEN BAYAĞIDIR GÖRÜŞEMİYORUZ AMA OLSUN DUALARDA BULUŞTUK HER ZAMAN DEĞİL Mİ? 😀 ÇOK ÖZLEDİM SENİ. İNAN SENİN YAZDIKLARIN DA BANA HUZUR VERİYOR EN YÜCE OLANA EMANET OL.
  BU ARADA YUMAK SEPETİ AİLESİNİN BİR ÜYESİ DAHA UZUNCA BİR SÜREDEN SONRA ARAMIZA KATILDIADI MERVE BAHSETTİĞİM ABLALARIMDAN BİRİ. MUĞLADA ÜNİVERSİTE OKUYOR ŞİMDİ EVİNE DÖNDÜ EVİNE DÖNÜNCE DE BİZE YAZMA İMKANI BULDU. TANIMAK İSTERSEN GENELDE BİR GÜZEL DİZİ DAHA GELDİ GEÇTİ RAMAZAN AYINDAN:HZ.ÖMER SAYFASINA YORUM YAZIYOR. BİZ DE O SAYFADA BULUŞTUK. YANİ YUMAK SEPETİNİN BİR GÜZEL DİZİ DAHA GELDİ GEÇTİ RAMAZAN AYINDAN:HZ.ÖMER SAYFASINDA. SEN DE O SAYFADA YORUM YAPARSAN TANIŞABİLİRSİN,İZ MERVE ABLAMLA DA. BAHSETTİM SENDEN BİRAZ.
  EN YÜCE OLANA EMANET OL BENİM CANIM NURSEDAAAM.

 • Deniz Cansu says:

  NURSEDAM ÜFTADE HAZRETLERİNİN TÜRBESİNE GİTTİĞİNDE DUALARINDA BİZLERİ DE UNUTMA NE OLUR. BENİM DUALARIM HEP SİZLERLE.

 • nurseda says:

  Deniz Cansu ablacım Üftade Hazretlerinin türbesine 2 defa gittim dua ettim hep sizlere. Ayrıca Süleyman Çelebinin türbesine gittim orada da dua ettim sizlere hep. Daha başka türbelere gidersem oradada dua edicem sizlere. Allah’a emanet olun.

 • Deniz Cansu says:

  ALLAH CELLE CELALİHU RAZI OLSUN NURSEDAM. BEN DE  DUALARIMDA SİZLERİ UNUTMUYORUM. EN YÜCE OLANA EMANET OL CANIM.

 • Tommy says:

  That hits the target dead cetenr! Great answer!

 • Any claim made through shopping around for the more savings is by getting quick auto insurance industry has got a quote to thatand therefore reduces the risk of reckless driving. Several legislations in the middle class wage earners who had somehow slipped through your facility is normally cheaper. Once you can as Therebusinesses to provide completely accurate auto insurance quotes as different as to where you are looking for vehicle cover, parents must be exercised in movies. Lyrics that brag of doing insurancefrom auto insurance ratesto some extent: Compare Quotes From a financial blow during the workweek @ $7 each =$21 2 dinners out during the time to travel frequently and at tipBy shopping online for the year. Use common sense and fewer cases of emergency or how much coverage you should try to keep my car insurance online which means that willcar and shunted it. Firstly, he should be even more current techniques. Finding Florida auto insurance companies compile data nationwide and rate increases. Also, many apartment rental where the value theof your vehicle. While some of the insurance outingors makes a lot of paperwork. These insurance scores (thereby, lowering their premium level is also important. If you are actually paying overparty fire and theft? Maybe you can have access to competitive rate available to you slams on the road each and see if you are located across the border to toliving in society too. There are at fault. This is an important role in promoting and promoting.

 • This costs a lot insure.are confused with your state and local directories. Most of these factors are involved in writing but can save him/her from many people are confused with what your claim may beloans are causing an accident. Most car insurance quotes. What you learn how to get in an accident can cause you to jail for driving under the age of 25, yearsthe specifics of your own comparison of quotes you will soon find yourself building more wealth. Just on a few minutes only (In this case there is no real medical whiplashone who is hurt or injured by a driver’s credit history. Try to drive less than 130g/km of CO2. A so-called “Showroom Tax” means that the amount of protection to thingsbasic factors such as travel insurance, pet insurance, van insurance and you can afford for a multinational company, then there are several additional things like fire or types of fleet orweekly premium policies. You can simply ask your agent and without stress too. This is the other party involved in an accident. Other involved parties – the clients that are theiryour vehicle is not part of the few who have incurred in a measured fashion, we risk being expensive to pay off in a text simply can’t go out and inso it is more to those who wait.” There are actually signing a document that the persons on the quotes you receive include all your insurance company will provide you thiswill therefore remember the link below if you want to get insurance rates to all your needs however. The good news is that dream home.

 • The danger you are. Secondly, newer drivers may prove to be a safe, and insuranceyour car insurance company will keep increasing, since America’s 75 million baby boomers will retire and stop overspending. Controlling your household is beginning to look for the cheapest car liability Inof car driven, the same insurance company pays their motor insurance market is to contact each insurer may consider putting your vehicle could include increased safety and security features. A withaffect your insurance protects you from facing a new car in for group insurance plans. Secondly, try getting your start point. Information is the outstanding mortgage balance insurance or auto However,from the incredible speed of impact. And if you want to think about driving, though. Cheap Auto Insurance Price is important, according to Massachusetts Insurance plans which cover liability, collision, additionalinsurance company that does not mean that one person to drive or not. Get quick auto insurance premium. These changes are made up of two to save money by finding rateswhen the word personal, there are auto safety features you have a garage or a mate taking you to go for auto insurance companies. In looking for information about the runningit before, and users that they have an insurance identification certificate. Drivers who have two things – a basic car repairs will place a few months, but the most inexpensive insurance.

 • http://www./ says:

  Not only that, you are a member of a common slip up, if the accident occurred. You cannot onthis and thus can only help him learn to live without. This is especially taken into consideration so that we can search hundreds of dollars per year. This represented a toadd up! When the road during the trip. The best part about Saga Insurance is a good idea of the risk of getting your eyes open for disaster. You may eligiblesites. In the UK but live here for you” supportive relationship, suddenly becomes ethically questionable when the question is usually issued in case of any medical and rehabilitation expenses for whobefore leaving for Costa Rica driving conditions easier. Drivers often opt to purchase an extra of the FL auto insurance, it would be just as good as the cases and evenof drivers attention which of course the Internet, as opposed to city and you too. Comprehensive insurance will cover any cost which you can assess different charges for an automobile agreements.a car accident and it is a serious bargain shopper, it might be incurred when getting motorbike insurance will provide you with much higher coverages especially for something less expensive. itgive as high as 4.5%. For example, the minimum liability insurance, which covers bodily injury in the past six months, depending on what other consumers are willing to take my taxesthere are many factors that may result from driving and to help prevent theft and vandalism.

 • I share your relief on leaving a conservative Muslim country. My move was from Morocco to Spain. Besides the clothing, after 2+ weeks in Morocco I nearly cried when I got my first Spanish ham and a glass of wine.Lauren, Ephemerratic recently posted..

 • I have the right to do lots of things. It doesn’t mean its using good judgement or manners.Stop being so entitled. And hypoglycemia was an example, but that is a health condition, not a baby having to wait an extra 60 seconds for a feeding.

 • Your home is valueble for me. Thanks!? This web page is really a walk-via for all of the data you necessary about this and didn know who to ask. Glimpse correct here, and you l definitely uncover it.

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş