PostHeaderIcon HZ. YUSUF’UN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

yy8s1 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Merhabalar arkadaşlar.Dün yoğunlıktan ve akşam şehir dışından kalabalık misafirlerim olduğundan sitemle hiç ilgilenemedim, yazımı da ekleyemedim. Ozaman Bugün yine Güzel peygamberlerimizden Hz.Yusufun hayatı ile devam ediyoruz.Ona o kadar hayranız ki
“Dini Hikayeler”kategorisinine devam etmek için haftayı bekleyemeyeceğim. Birazdan dışarı çıkmak zorundayım ama yazımı aktarmadan bir yere kımıldamam. Hz. Yusuf (a.s.) bu günkü yazımızda kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan çıkarılıyır ve Mısırda geçireceği ilk gençlik ve kölelik yılları başlıyor. Taa ki….Ee, devamı haftaya inşaalah…

HZ. YUSUF’UN KUYUDAN KURTULUŞU
91609121 1195680861048 1499262731 527064 1321181 n HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Hz. Yusuf’un kuyudan nasıl kurtulduğu şu ayetle bildirilir:

Bir yolcu-kafilesi geldi, sucularını (kuyuya su almak için) gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. “Hey müjde… Bu bir çocuk.” dedi. Ve onu (kuyudan çıkarıp) ‘ticaret konusu bir mal’ olarak sakladılar. Oysa Allah, yapmakta olduklarını bilendi. (Yusuf Suresi, 19)

28449121 1195682941100 1499262731 527073 6608502 n HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Hz. Yusuf’un kuyuya atıldığı an da, kuyudan kurtulduğu an da, aslında hep kaderinde belirlenen olaylar yaşanmaktadır. Hiçbir şey kaderde belirlenenin dışında gelişmez. Bu nedenle Hz. Yusuf kuyuya atıldıktan sonra oraya hangi kafilenin geleceği, kafilenin gideceği yer, kafiledekilerin nasıl insanlar oldukları Hz. Yusuf daha doğmadan çok önce Allah katında belirlidir. Bu önemli gerçeğin farkında olan müminler bu nedenle başlarına gelen olaylar karşısında çok tevekküllüdürler.

Yukarıdaki ayetten anlaşıldığına göre, Hz. Yusuf’u kuyuda bulan ve onu kurtaran kafile onu satabileceklerini düşünüp, bir ticaret konusu olarak görmüşlerdir. Zira o dönemde Mısır ve civarında kölelik sistemi geçerlidir. İnsanlar köle ticareti yapmakta, özellikle de çocukları alıp satmaktadırlar teleboy gratis herunterladen. Kafiledekilerin Hz. Yusuf’u bulduklarında birbirlerine müjde vermelerinin sebebi de budur. Bu nedenle Hz. Yusuf hakkında da ticari gayeler düşünmeleri doğaldır. Ayetin devamında onu pek önemsemedikleri ve ucuz fiyata sattıkları bildirilmektedir:

Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli (birkaç) dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler.
(Yusuf Suresi, 20)

Aslında böyle olması da çok hikmetlidir. Çünkü şayet onu önemsemiş olsalar, onun seçkin bir insan olduğunu, peygamber olduğunu bilseler belki de ona kötülük yapmak, zarar vermek isterlerdi. Veya bunu öğrenecek olan diğer inkarcılar Hz. Yusuf’a kötülük yapabilirlerdi. Hz. Yusuf’u önemsemeyerek bir köle gibi satmaları, ondan maddi menfaat beklemeleri, onun için çok hayırlı olmuştur.

43 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Resimlerde Mısır’a doğru yol alan yolcu kafileleri görülmektedir. Haritada ise o dönemde yolcu kafilelerinin güzergahı belirtilmiştir.

Hz. Yusuf kıssasındaki bu hikmet, inkarcıların geleneksel bir tutumu olan müminleri küçümsemelerinin, onları kendilerince önemsiz ve etkisiz insanlar gibi görmelerinin de, aslında müminler için büyük hayırlara vesile olduğuna bir işarettir.

Burada dikkat çeken bir nokta daha vardır. Bilindiği gibi Yusuf Peygamber olağanüstü güzelliğiyle tanıtılan bir peygamberdir. Fakat görüldüğü gibi köle tacirlerinin eline düştüğünde bu güzelliği henüz dikkat çekmemiştir. Onun ne kadar kıymetli bir insan olduğunu da anlayamamışlardır. Onu bulanlar yalnızca “bir çocuk” diye nitelendirmişlerdir. Demek ki o dönemde Allah bir hikmet ve hayır üzere onun güzelliğini saklamıştır. Bu, Allah’ın ona bir başka yardımı, onun üzerindeki bir başka korumasıdır.

yy9 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Köle tacirleri tarafından bulunan Yusuf Peygamber Kuran’da bildirildiğine göre Mısırlı bir kişiye satılmıştır. Bu durum, ayette şöyle bildirilir:

Onu satın alan bir Mısır’lı (aziz,) karısına: “Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz” dedi. Böylelikle Biz, Yusuf’u yeryüzünde (Mısır’da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. Allah, emrinde galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

yy11 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Allah, Hz direkt auf externe festplatteen. Yusuf’u kendisini satın alan Mısırlı’nın vesilesiyle koruma altına alarak, onun güzel bir şekilde bakılmasını ve büyütülmesini sağlamıştır. Onu Mısır’da yerleştirmiştir. Onu satın alan kişi Hz. Yusuf’u eşine emanet ederken onun hakkında şefkatli ve merhametli bir üslup kullanmış, ona iyi bakması yönünde tembihte bulunmuştur. Hatta kendileri için Hz. Yusuf’tan bir yarar dahi ummuş ve onu evlat edinmeyi dahi düşünmüştür. Aslında bu da Allah’ın Yusuf Peygambere yardım ve desteğinin, şefkat ve merhametinin bir delilidir. Kuyuya atıldığında pek çok tehlike ile yüz yüze iken, Allah onu kurtarmış ve rahat edeceği, iyi bir yerde barındırmış, Mısır’da yerleşik kılmıştır. Tüm bunlar Allah’ın onun üzerindeki nimetleridir.

hosein 10 250x2501 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Ayrıca Allah Hz. Yusuf’a katından bir ilim vererek, ona sözlerin yorumunu öğretmiştir. Şüphesiz ki bu, Allah’ın dilediği kullarına nimet olarak verdiği çok büyük bir yetenek ve aynı zamanda lütuftur. Bir ayette Allah bu konuyla ilgili olarak şunları bildirir:

Altta , Hz. Yusuf ile ilgili bir filmde canlandırılan köle pazarı.

picture79 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

“Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir…” (Bakara Suresi, 269)

ERGİNLİK ÇAĞINA GELDİĞİNDE İFTİRAYA UĞRAMASI

Hz. Yusuf böylece Mısırlı Aziz’in yanında yaşamaya başlar. Allah ona sözlerin yorumunu öğretmenin yanı sıra erginlik çağına eriştiğinde hüküm ve ilim de verir.

yy14 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Ayette geçen hükümden kasıt, hakim olma, Allah’ın kitabına uygun ve adaletli karar verebilme özelliğidir. İlim ise, kitabın bilgisi ya da öz bilgi diyebileceğimiz herşeyin içyüzünün farkında olma bilgisi olabilir. (En doğrusunu Allah bilir) Bu, Allah’ın Yusuf Peygamberi seçmesinin ve onu ahlakı nedeniyle nimetlendirmesinin göstergesidir. Bu gerçek Kuran’da şöyle anlatılır:

Yusuf Peygamberden Kuran’daki ifadeyle “murad almak” isteyen Mısırlı yöneticinin karısını gösteren bir tasvir.

picture80 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik lidl plus herunterladen. İşte Biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. (Yusuf Suresi, 22)

ka HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Ancak Hz. Yusuf erginlik çağına geldiğinde evinde kalmakta olduğu kadın, yani Aziz’in karısı, Hz. Yusuf’tan ayetin ifadesiyle “murad almak” istemiştir. Bunun için her türlü ortamı hazırlamış, kapıları sıkıca kapatmış ve Hz. Yusuf’a gayri meşru bir teklifte bulunmuştur. Hz. Yusuf’un burada verdiği karşılık iffetli bir müminin örnek tavrıdır.

39194179 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Öncelikle, ayette haber verildiği gibi kendisi de kadını arzulamış olmasına rağmen, böyle haram bir fiil işlemekten Allah’a sığınmış, Allah’ın rızasına aykırı olan böyle çirkin bir harekete kesinlikle yanaşmamıştır. Ardından yine vefalı ve güzel bir davranış göstermiş, kadına Aziz’i hatırlatmış, onun kendisine iyi baktığını, hoşnut kıldığını söylemiştir. Böylece Aziz’e bu şekilde bir vefasızlık yapamayacağını da belirtmiştir. Hemen ardından zalimlerin kurtuluşa eremeyeceğini söyleyerek bunun zalimce bir davranış olacağını belirtmiştir. Bütün bunlar ayetlerde şu şekilde anlatılır:

1117 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: “İsteklerim senin içindir, gelsene” dedi. (Yusuf) Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez.” Andolsun kadın onu arzulamıştı, -eğer Rabbinin (zinayı yasaklayan) kesin kanıt (burhan)ını görmeseydi- o da (Yusuf da) onu arzulamıştı. Böylelikle Biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için (ona delil gönderdik). Çünkü o, muhlis kullarımızdandı. (Yusuf Suresi, 23-24)

an HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Yukarıdaki ayetten anlaşıldığı gibi, Hz. Yusuf zinanın Allah katında haram kılındığını bilmektedir. Bu nedenle harama yaklaşmamış ve kadından kaçmaya çalışmıştır. Allah’ın Hz. Yusuf için kullandığı “o da onu arzulamıştı” ifadesi, bizlere imtihanın önemli bir sırrını öğretmektedir: Bir müminin nefsinin, dinen haram olan şeylere karşı istek duyması mümkündür. Önemli olan, müminin bu isteğe boyun eğmemesi ve Allah’ın sınırlarını aşmamak için irade göstermesidir. Eğer nefsin istekleri olmasaydı, o zaman imtihan da olmazdı current hits.

Olayların devamı ayette şöyle anlatılır:

Bu tabloda gayri meşru bir teklifte bulunan kadına karşı Hz. Yusuf’un iffetli davranışı tasvir edilmiştir. Kadın, Yusuf Peygamberin gömleğini arkadan çekip yırtmaktadır.

image 3E41 4AA78801 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. (Tam) Kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki: “Ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azabtan başka cezası ne olabilir?” (Yusuf Suresi, 25)

Bu olayın ardından, Yusuf Peygamberin her türlü iffetli, zinadan sakınan tavrına rağmen kadın kızgınlığı nedeniyle Hz. Yusuf’a iftira atmıştır. Vezir olan kocasına Yusuf Peygamberin kendisine kötü niyetle yaklaştığını söylemiş, dahası suçsuz yere zindana atılması ya da acı bir azapla azaplandırılması gibi iki seçenek öne sürerek onun cezalandırılmasını istemiştir. Bu durum, kadının Allah korkusundan yoksun ve zalim bir karaktere sahip olduğunu açık göstergesidir. Zaten Hz. Yusuf’a böylesine ahlaksızca bir teklifte bulunmuş olması bunun en önemli göstergesidir. Ancak iftira atıp, onun haksız yere cezalandırılmasını istemesi de zalimliğinin bir başka kanıtı olmaktadır. Hz. Yusuf ise şöyle karşılık vermiştir:

image 9863 4AA789F0 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

(Yusuf) Dedi ki: “Onun kendisi benden murad almak istedi.” Kadının yakınlarından bir şahid şahitlik etti: “Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip-yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir.” (Yusuf Suresi, 26-27)

Bu durumda kadının Hz. Yusuf’un gömleğini arkadan yırtmış olması aslında Yusuf Peygamberin kapıya doğru kaçtığının, kadının ise onu kovaladığının delili olmuştur. Ve ayette de bildirildiğine göre, Hz. Yusuf’un haklılığı delillendirilmiştir:

yak HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Onun gömleğinin arkadan çekilip-yırtıldığını gördüğü zaman (kocası): “Doğrusu, bu sizin düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür” dedi. “Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sen de (kadın) günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun.” (Yusuf Suresi, 28-29)

Aziz Hz. Yusuf’un haklı olduğunu vicdanen anlamış ve bunun karısının bir düzeni olduğunu söylemiştir. Yukarıdaki ayetlerde aktarılan konuşmaları Aziz’in, karısına göre daha vicdanlı olduğunun delilidir. Fakat olay bu noktada kapanmamıştır fortnite background. Kuran’da diğer gelişmeler şöyle anlatılır:

ko HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Şehirde (birtakım) kadınlar: “Aziz (Vezir)’in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz.” dedi. (Yusuf Suresi, 30)

Görüldüğü gibi, olay şehirde kadınlar arasında yayılmıştır. Ayette kadınlara dikkat çekilmesi belki cahiliye ahlakını benimsemiş kadınların dedikoducu ya da fitneci karakterine dikkat çekmek için olabilir. (En doğrusunu Allah bilir)

Şehirde kadınlar bu olay üzerine kendi aralarında vezirin karısını kınayarak konuşmuşlardır. Suçlu olanın Hz. Yusuf değil Aziz’in karısı olduğunu anlamışlardır. Aziz’in karısı, halkın kendi hakkında olumsuz konuşmalarından sıkıntı duymuştur. Nitekim Allah’ın rızasını göz ardı eden, insanların rızasını kazanmayı amaçlayan kişiler, halkın gözünde küçük duruma düşmekten, kendileri hakkında olumsuz bir imaj oluşmasından çok çekinirler. Gizlice yaptıkları suçlarını insanların bilmesi, Allah’tan korkmayan bu tip insanların en çok korktukları olaylardandır. Aziz’in karısının içinde bulunduğu durum da böyledir.

z HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Aziz’in karısı kendisi hakkında konuşulduğunu, dedikodusunun yapıldığını anladığında bunu yapan kadınlara bir düzen hazırlamıştır. Buradaki amaç kendisinin Hz. Yusuf’dan gayrımeşru bir ilişki istemekte sözde haklı olduğunu kanıtlamaktır. Çünkü Yusuf Peygamber olağanüstü güzel bir insandır. Nitekim diğer kadınlar Hz. Yusuf’un güzelliği karşısında şaşkınlığa düşmüşlerdir:

zy HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

(Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf’a da:) “Çık, onlara (görün)” dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve: “Allah’ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir” dediler. (Yusuf Suresi, 31)

g HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Yukarıdaki ayette görüldüğü gibi, Hz adobe pdf drucker kostenlos herunterladen. Yusuf’un güzelliği bu kadınlara Allah’ı hatırlatmış ve onlar da bu olağanüstü güzellik karşısında Allah’ı tesbih etmişlerdir. Onun güzelliğini insan üstü bir güzellik olarak yorumlamışlar ve hatta melek olduğunu dahi iddia etmişlerdir. Hatırlanacak olursa, Allah Hz. Yusuf’un küçüklüğünde onun çarpıcı güzelliğini insanlardan gizlemiş, böylece Hz. Yusuf’u korumuştur. Fakat zaman geçip de Hz. Yusuf erginlik çağına geldiğinde, güzelliği çok dikkat çekmeye başlamıştır. Kuşkusuz bu ayrıntıların her birinde önemli hikmetler gizlidir. Kıssanın devamında olayların şöyle geliştiği haber verilir:

el HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR< Kadın dedi ki: "Beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, o ise (kendini) korudu. Ve andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak." (Yusuf Suresi, 32) Görüldüğü gibi, kadın aslında kendisinin suçlu olduğunu, Hz. Yusuf'un ise iffetini korumak istediğini açıkça itiraf etmiştir. Fakat kalabalık bir insan grubunun gözü önünde aynı çirkin teklifini yinelemiş, Hz.Yusuf'a bunu yapmasını emretmiş, diretmiş ve hatta sözüne uymadığı takdirde Hz. Yusuf'u zindana atılmakla ve küçük düşürülmekle tehdit etmiştir. Buradan kadının ne kadar zalim ve çirkin bir ahlak sahibi olduğu da anlaşılmaktadır. Bu, elbette ki çok şaşılacak bir durumdur. Kadın belki Mısır'daki konumuna, zenginliğine ve belki de Hz. Yusuf'un, kendi kölesi olmasına güvenerek onu harama girmeye zorlamaktadır. Bu son derece iffetsiz bir tekliftir ve Aziz'in karısı kimseden çekinmeden, herkesin gözü önünde bu çirkin teklifini tekrarlamıştır. Bu, gerek onun dinsizliğinin gerekse onu izleyen diğer kadınların hak dini yaşama konusundaki gevşekliklerinin delilidir. Zira mümin bir kadın harama kesinlikle girmeyeceği gibi hiçbir mümin kadın da böyle bir ahlaksızlığa seyirci kalmaz. Üstelik kıssada anlatılan bu kadınlar vezirin karısının tehditlerine de ses çıkarmamakta, yaptığı çirkinliklere göz yummaktadırlar. p HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Kuran’da ayrıca Mısırlı Aziz’in de, dellileri gördüğü halde Hz windows 10 how to do it. Yusuf’un zindana atılmasına ses çıkarmadığı, karısının da aynı şekilde yıllarca Hz. Yusuf’un zindanda kalmasına göz yumduğu haber verilmiştir. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi mümin olmayan kimseler her zaman kendi yandaşlarının yanında olmakta, tuzak kurulurken seyredip, sessiz kalabilmektedirler. Nitekim yukarıdaki ayette şehirdeki kadınların da tuzağa ortak olup susmayı tercih ettikleri görülmektedir. Hatta Aziz’in karısı itiraf etse de Hz. Yusuf’u savunmamışlar, hiçbir suçu olmayan, çok güzel ahlaklı bir insanın hapse atılmasına seyirci kalmışlardır.

Bu noktada dikkat çeken bir diğer husus ise Hz. Yusuf’un samimiyetidir. Böyle bir ortam karşısında hemen Allah’a sığınmış ve çok samimi bir şekilde Allah’a düşüncelerini açarak O’ndan yardım dilemiştir. Hz. Yusuf’un üslubunda çok büyük bir samimiyet ve ihlas hakimdir:
mm8i HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

(Yusuf) Dedi ki: “Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum.” Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Yusuf Suresi, 33-34)

Kıssanın bu bölümünde en dikkat çeken unsur da, kuşkusuz kadınların düzen kurmaya yatkınlıklarıdır. Özellikle bu tarz konularda cahiliye kadınlarına karşı müminlerin dikkatli olmaları gerektiği de bu kıssadan alınacak dersler arasındadır. Zira haram-helal gibi bir duyarlılıkları olmadığı ve Allah’ın sınırlarına karşı da kayıtsız oldukları için çeşitli sebeplerden dolayı -kimi zaman kibirlerini tatmin etmek, kimi zaman nefislerine boyun eğmek, kimi zaman müminlere zorluk çıkarmak gibi sebeplerden ötürü- mümin erkeklere karşı bu tarz düzenler kurabilirler. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, burada kast edilen bütün kadınlar değil, Allah korkusu olmayan cahiliye kadınlarıdır.

HZ. YUSUF’UN HAKSIZ YERE ZİNDANA ATILMASI

97907008 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Önceki sayfalarda anlattığımız gibi, Aziz’in karısı şehirdeki kadınların gözü önünde aslında Hz. Yusuf’tan murad almak isteyenin kendisi olduğunu kabul etmiş, Hz. Yusuf’un ise bunu reddettiğini itiraf etmişti. Aziz de aynı kanaatteydi, karısına Allah’tan bağışlanma dilemesini, çünkü günahkarlardan olduğunu hatırlatmıştı kaspersky internet security 2020. Yani bu olaya tanık olan ya da duyan herkes aslında Hz. Yusuf’un suçsuz olduğunu, kadının bir düzen kurduğunu biliyordu. Ama herşeye rağmen vicdansızca bir karar vermişler ve Hz. Yusuf’u zindana atmışlardır:

picture58 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR
Tüm deliller suçsuz olduğunu açıkça ispatladığı halde, Yusuf Peygamber nice yıllar zindanda yaşamıştır. Üsteki tabloda o dönemdeki Mısır zindanları resmedilmiştir.

Sonra onlarda (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35)

93409450 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Bu noktada en dikkat çeken husus bir insanı haksız yere hapse atabilmeleridir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, olayın yaşandığı toplumda o devirde haklının değil, güçlünün üstün tutulduğu batıl bir sistem hakimdir. Üstelik kanunlara göre suçlu olmadığı halde, deliller suçsuz olduğunu açıkça ispatladığı halde bir insanı hapse atabilmeleri, istedikleri takdirde kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri bir hukuk sistemleri olduğunu gösterir.

Gerçekte bu, Allah’ın değişmeyen bir kanunudur: Müminler, özellikle Allah’ın elçileri inkar edenler tarafından mutlaka hapse atılmak ve engellenmek istenirler. Aynı durum Peygamberimiz döneminde de yaşanmış, Allah bu gerçeği şöyle haber vermiştir:

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)

5500 1184615138138 1311058492 492685 990635 n HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Görüldüğü gibi, her çağda, her dönemde Müslümanların ve Allah’ın elçilerinin maruz kaldıkları bu durum, Hz. Yusuf üzerinde de tecelli etmiştir. Eğer Hz. Yusuf Müslüman olmasaydı ve onların batıl sistemlerine, dejenere ahlaklarına boyun eğen biri olsaydı o zaman ona karşı böyle düşmanca bir tavır sergilemeyecekler, suç işlese dahi görmezden geleceklerdi. Ancak onun tertemiz bir Müslüman olması ve Allah’ın hoşnutluğunu, emir ve yasaklarını herşeyden üstün tutması, ona karşı düşmanlık etmelerine neden olmuştur add on firefox music download. Kuran’da birçok ayette bildirildiği üzere, dinden uzak insanlar salih müminlere karşı her zaman benzer bir düşmanlık beslemişlerdir.

Hz. Yusuf’un böyle haksız bir şekilde zindana atılması o sıralar Mısır’da adaletsiz bir sistemin var olduğunu gösterdiği gibi, toplumda ahlaki bir dejenerasyon yaşandığına da işaret etmektedir.

“DÜZEN KURUCULUĞUN TÜMÜ ALLAH’A AİTTİR”

80829853 HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Buraya kadar anlattığımız olaylar zahiri bir bakışla Hz. Yusuf’un yaşadığı “felaketler” olarak değerlendirilebilir. Oysa olayların iç yüzüne bakıldığında görülür ki bütün bunları yapan, bu olayların düzenleyicisi olan Allah’tır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu olaylar Hz. Yusuf’un belirlenmiş kaderinin bir parçasıdır ve onun için son derece hayırlıdır. Nitekim haksız yere zindana atılmak gibi bir imtihanı yaşayan, bu şartlarda Allah’a tevekküllü ve sadık olan bir insan takva sahibi demektir. Böyle bir kişinin Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanacağı ise açıktır. Bu bakımdan Hz. Yusuf’un zindana atılması onun açısından bir şer veya aksilik değil, tam tersine hayır ve güzelliktir.

Ayrıca bu kıssada, iman etmeyenlerin veya münafıkların, biraraya gelerek müminler aleyhinde tuzak kurduklarına da dikkat çekilmektedir. Ancak, bu insanlar -daha önce de belirttiğimiz gibi- hiçbir zaman müminlere zarar veremezler. Allah katında onların kurdukları tuzaklara karşı onlara kurulmuş bir tuzak vardır. Ve bu insanlar tuzaklarını kurarlarken, Allah onların tüm konuşmalarını, kararlarını, içlerinden geçirdiklerini en ince ayrıntısına kadar bilir ve işitir. Hatta, onlar daha dünyaya gelmeden milyonlarca yıl önce onların müminlere tuzak kuracakları kaderlerinde belirlenmiştir. Ve yine Allah kaderde onların tuzaklarını bozacak olan olayları da belirlemiştir. Dolayısıyla müminlere karşı kurulan her tuzak aslında baştan bozulmuş olarak meydana gelir. Allah Kuran’da bu sırrı şöyle bildirmektedir:

mm2n HZ. YUSUFUN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR

Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin) tümü Allah’a aittir. Her bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir. (Rad Suresi, 42)

Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular youtube filsh.neten. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır. Allah’ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah Azizdir, intikam sahibidir. (İbrahim Suresi, 46-47)

Bu nedenle müminler bu tarz bir düzenle karşılaştıklarında tevekküllü olur, Allah’a güvenir ve bu tuzağın aslında bozulmuş olduğunu bilirler. Bu nedenle karşılaştıkları düzen ne kadar şiddetli olursa olsun onlar son derece sakin ve itidallidirler. Bu da Allah’a ve O’nun ayetlerine olan güvenlerindendir. Bu, aynı zamanda müminlere özgü bir sırdır. Mümin olmayan, dinden uzak bir yaşam süren insanların bu huzurlu ruh haline sahip olmaları ise imkansızdır.

Kaynak:http://www.harunyahya.org

15 Yorum “HZ. YUSUF’UN KUYUDAN KURTULUŞU VE MISIR”

 • sündüs says:

  off off  yhu ne çok öslemişim walla … ne güzel oldu ablacım yha aradan epeyde geçince ,öle içine girerek izlemişim ki filmi resimlere baktığımda neyin ne olduğu hmn aklıma geliyor birde yazınla ayrı güzel lik kazanmış walla çok ösledim inşallah seneyede isleme şansı yakalarım ii olmuştu ramazanda da … nese Tülin balam ellerine ,kollarına  sağlık tekrar tekrar yaşattın için … hoşçakal grş.mek üzre … kolay gelsin  çalışmalarında

 • yumaksepeti says:

  Sündüscüm canım kardeşim. Valla ben de özlemişim. Dini Hikayeler kategorisinde Peygamberler tarihini işliyorum ya sıra Hz. Yusuf (A.S) gelince nasıl elim ayağıma dolaştı bilemezsin. O’nu kısaca anlatmak istemedim. En güzel şekilde anlatmanın bir yolu da en güzel diziden alıntılar diye düşündüm. Haftaya devam edeceğim inşaallah. Öpüyorum ablacım çookkk…

 • feyza says:

  selamunaleykum…inanın bu sayfayı büyük bir keyifle okuyorum…düşünüyorumda bu diziyi izlemeseydim araştırmazdım…araştırmasaydım sizi tanıyamazdım…Rabbim ne güzel vesile oluyor…şükürler olsun…Allaha emanet…

 • yumaksepeti says:

  Gerçekten Rabbime binlerce şükürler olsun. Bu yazıyla ben de ilk günlere gittim. Kalbimde ilkbahar tomurcukları açtı yeniden. Ben de seni tanıdığım çok çok  çok mutluyum. Sündüs kardeşimi de öyle.Yüce Allah her daim bu güzelliği muhafaza etsin inşaallah.Aminnn…

 • meliha says:

  çok üzücü

 • ebru says:

  mostafa zamaniye bayılıyorum o benim için birrrrrrrrrrrrrrrrrrr… numara

 • deniz cansu says:

  ALLAH ONU KUYUDAN KURTARIP  ÖNCE VEKİL HARÇ SONRADA MISIRA AZİZ YAPTI.DAHA NİCE ŞEYLER VERDİ BİZEDE ONADA. ŞİMDİ BU ALLAH TESBİH EDİLMEZ Mİ HİÇ? HER ŞEYE GÜCÜ YETEN YALNIZ ODUR.
  TÜLİN ABLACIĞIM VE ARKADAŞLAR. ŞİMDİDEN BERAT KANDİLİNİZİ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM.

 • Yumak Sepeti says:

  ALLAH’A GÜVEN


  Allah’ın birliğine gönülden inandınsa,
  Peygamber efendimize hep sevdalandınsa,
  Kur’anlar okunduğu zamanlar ağladınsa,
  Korkma İbrahim gibi ateşler yakmaz seni…

  Yalansız, dedikodusuz söylersen sözünü,
  Allah rızası içinde yaptınsa özünü,
  Haramlardan, zinadan kaçırdınsa gözünü,
  Korkma Yunus gibi koca deniz yutmaz seni…

  İslamın şartlarını yaptınsa teker teker,
  Büyük günahlardan kaçtınsa teker teker,
  Ana baba hısıma baktınsa teker teker,
  Korkma Yusuf gibi zindanda bırakmaz seni…

  Hep ibadetlerle, zikirle oldunsa meşgul,
  Dualar ettiyseler sana yetim,öksüz,dul,
  Ahireti unutturmadıysa mal ve oğul,
  Korkma Eyüb gibi kurtlar kurtlar yemez seni…

  Alan değil de oldunsa hep veren,
  Misafir geldiği zaman da ne varsa seren,
  Yalan dünyada oldunsa erenlerden eren,
  Korkma peygamberimiz gibi hiç üzmez seni…

  Sizinde Beraat Kandiliniz Kutlu olsun Canlarım….

 • derya says:

  ne şiir ama gönlüm coştum doğru en azından peygamberlerin bir vasfı dahi bizlerde olursa ne ateş yakar ne zindanda kalınır hepinizin berat kandilini şimdiden kutlarım rabbim bu gecede bire bin versin inşallah

 • derya says:

  BERAT KANDİLİ VE ÜMMET-İ MUHAMMEDİN AFFEDİLİŞİ
  Şâbân-ı Şerîf’in 15. gecesi Berâet Kandili’dir. Bu gece bir çok mühim hadiselerin tefrik edildiği,hususiyle Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) şefâat-i tâmme selahiyetinin verildiği mübarek gecedir.
  Cenâb-ı Hakk, buyurdu ki (mealen): “Hâ Mîm. Kitâb-ı Mübîn hakkı için biz o kur’an-ı mübârek bir gecede indirdik…” (Duhan Suresi, ayet 1-2-3)Bu ayet-i celiledeki indiriliş, Kuran-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan , dünya semasındaki Beyt-i Ma’mur’a bir defada toplu halde indirilişidir ki , bazı müfessirlerin beyanına göre Berâet Gecesi’nde vuku’ bulmuştur. Ayet ayet indirilmesi Kadir Gecesi’nde başlamıştır.
  Peygamber’imize tam şefaat selahiyetinin verilmesi: Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki; Şaban’ın 13.gecesi Cebrail(a.s.) bana geldi ve “Ya Muhammed! (s.a.v.) Kalk, ümmetin için isteyeceğini iste.” dedi. Peygamberimiz de (s.a.v.) ümmeti için ilticada bulundu. Sabaha yakın Cebrail (a.s.)tekrar gelerek “Ya Muhammed(s.a.v.) Cenâb-ı Hakk ümmetinin üçte birini sana bağışladı” buyurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)”Ya Cebrail geriye kalan üçte ikisinin hali ne olacak? “ buyurarak ağladı. 14. gece Cebrail (a.s.) yine gelerek evvelki gece gibi Peygamber Efendimiz’i kaldırdı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmeti için sabaha kadar ilticada bulundu. Sabaha doğru Cebrail (a.s.) tekrar gelerek “Müjde , ya Muhammed (s.a.v.) Cenâb-ı Hakk ümmetinin üçte ikisini bağışladı.” buyurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ya Cebrâil , kalan üçte birinin hali ne olacak?” buyurarak gözyaşı döktüler. Berâet gecesinde de Resûlullâh Efendimiz ümmeti için sabaha kadar gözyaşları ile dua ve iltica ettiler. Cebrail (a.s.) “ Müjde yâ Muhammed! (s.a.v.) Muhakkak Hz. Allâh ümmetinin -Allah’a şirk koşanlar hariç- hepsini sana bağışladı. Ya Muhammed(s.a.v.) başını semaya kaldır , bak ne görüyorsun?” buyurdu. Yerden arşa kadar bütün melekler secdeye kapanıp ümmet-i Muhammed için istiğfar ediyorlardı.
  Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunların otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azabından emânda olduğunu söyler, otuzu da dünya âfâtını ondan def’ eder. On melek de o kimseyi şeytânın tuzaklarından muhafaza eder.

  psikolog1453

 • yumaksepeti says:

  Yüce Allah bizi de affettiği kullarından eylesin inşaallah Deryacım. Yüce Allah Berrat bereketini üzerimize yağdırsın,amin…

 • deniz cansu says:

  TÜLİN ABLACIĞIM NE KADAR GÜZEL BİR ŞİİR.GERÇEKTEN ŞİİRDE DENİLENLERİ, ALLAHIN EMRETTİKLERİNİ YAPAR, HARAM KILDIKLARINDAN SAKINIRSAK RABBİMİZ BİZİ ASLA GARİB BIRAKMAZ.

 • muhammed says:

  hz.yusuf çok büyyük peygamberdir haşa diğer peygamberleri küçümsemiyorum diğer peygamberlerde çok yücedirler Allah onu kuyudan kurtardı yaşaması için sarayda büyüttü onu mevki ve makam sahibi eyledi

 • METİN says:

  metin bozdağ….çok güzel bi filmdir..

 • METİN says:

  çok hayranım yusufa..

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş