PostHeaderIcon Cuma Hediyesi;Sami Savni Özer – Derviş

sami savni Cuma Hediyesi;Sami Savni Özer   Derviş

DERVİŞ
Dervişlik, özüne hâkim olmaktır,
Esîr-i nefs olan derviş değildir updates not possible failed to refresh cache.
Aşkı rehber edip Hakk’ı bulmaktır,
Keşkül, teber, asâ, tığ, şiş değildir.

İbadet namına dalgın oturma musik aus youtube herunterladen!
Çağırma, bağırma göğsüne vurma!
“Yâ Hû”, “yâ Hay” diye köpürüp durma,
Zikr-i Hak hazm için geviş değildir.

Sırr-ı Hakikatı gönlünden öğren,
Gönüldür aşk ile dîdârı gören;
Ârif-i âgâha o zevki veren,
Beng ü bâde, afyon, haşiş değildir wil je index.html downloaden.

Dünyada cennete girenler varsa
Vech-i Hakkı her an görenler varsa
Enel Hak sırrına erenler varsa
Sarhoşluk yüzünden ermiş değildir

Boz yılanı tuttu, çivi yuttu derler,
Pirimiz duvarı yürüttü derler,
Kerâmet olsa da böyle hünerler,
İnsanlara Yarar İş Değildir.

Filana ta’n edip filanı övme
Geçip gidenlerin keyfine değme
Bugün Yezid’e sen boyun eğme
Derviş hürdür nefer memiş değildir

Rıza’dan himmet al, berzahta kalma,
Serden geçmedinse ummâna dalma,
Dervişlik sözünü ağzına alma,
Demir Leblebidir, Kişniş Değildir.

Ey Rıza boş yere kendini üzme
Postuna oturup gazeller düzme
Tasavvuf bahrinde kabaksız yüzme
Şöhretle can vermek hiç iş değildir

Hayırlı Cumalar Canlar….

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş