PostHeaderIcon HZ.ZÜLKİFL A.S.VE HAYATI

hoesel landscapes 02 HZ.ZÜLKİFL A.S.VE HAYATI

“O Yaratan ki ;bilinmek istedi…Görünmek istedikçe kat kat perdelendi…şu muhakkak ki Evvelini saklı tuttu,Ahirini ise vaat etti…”Canlarım hayırlı cumalar.Peygamberler tarihi serimizde bugün Hz. Zülkifl A.s. yer alıyor. Hakkında çok fazla bilgiye
sahip olamadığımız peygamberlerdendir Hz. Zülkifl A.s.. Hadi gelin Yüce Allah’ın “anın ” dediği bu güzel kulunu biraz da olsa tanıyalım.

Hz. ZÜLKİFL (a.s);Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden biriDİR.

Kur’ân’da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: “İsmâil, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih olanlardandı” (el-Enbiyâ, 21/85, 86).

Âyette geçen “Zülkifl” adı değil lakabıdır ve “nasib ve kısmet sahibi” anlamına gelir. Fakat burada dünyevî zenginliği değil, onun üstün kişiliğini ve âhiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler O’nun, İsrailoğullarının esâreti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur ırmağı yakınlarında bir bölgede yapan Hereksel olduğunu iddia etmişlerdir. Âlimlerin bir kısmı da onun Eyyub (a.s)’ın kendisinden sonra peygamber olan Bişr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu görüşlerin hiç biri kesinlik derecesine sahip değildir.

Zülkifl (a.s)’ın peygamber olmadığı söyleyenler olmuşsa da, âlimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul olan görüş de budur (el-Kurtubî, el-Cami’li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire 1967, XI, 327 vd.; el-Alusî, Ruhu’l-Meânî, Beyrut t.y., XVII, 82; el-Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’ân, İstanbul 1991, III, 327).

Yüce Allah Eyyûb (a.s)’in kıssasını arzettikten sonra, peygamberlerinden bazılarını anmış ve onları övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah’ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberden biri de, Zülkifl (a.s)’dir. Bu konudaki âyetlerin meâli şöyledir:

“Kuvvetli ve basiretli kullarınız İbrahim’i, İshâk’ı ve Yâkub’u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır. İsmâil’i, Elyesâ’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir” (Sad, 38/45, 46, 47, 48).

allah gravure medium HZ.ZÜLKİFL A.S.VE HAYATI

Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gönderdiği peygamberlerden Elyesâ aleyhisselâmın eceli gelip vefâtı yaklaşınca; Allahü teâlâ, rûhunu kabz edeceğini vahiyle bildirdi ve ”Mülkünü, İsrâiloğullarından gece sabaha kadar ibâdet eden, namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan hükm edecek birine ver.” buyurdu. Bu peygamber, kendisine verilen emri İsrâiloğulları’na bildirdi. Aralarından bir genç kalkıp: ”Bu işe ben kefil olurum, üzerime alırım.” dedi. Peygamber, o gence; ”Bu kavmin içinde senden daha büyükleri var, sen otur.” dedi. Sonra ikinci defâ aynı teklifi yaptı. O genç, yine ”Kefil olurum.” dedi. Üçünce defâ aynı teklif tekrarlanınca cevap veren, yine o genç oldu. Bunun üzerine Elyesâ aleyhisselâm, onun yerine halife bıraktı. Bu genç, Bişr idi. Bu sebeple o gence “Zülkifl” lakâbı verildi.

Bu genç, aldığı vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek için çalışırken İblis (Şeytan) onu kıskandı ve bu vazifeyi yaptırmamak için çeşitli hilelere baş vurdu. Fakat bu genç İblisin hilelerine aldanmadan aldığı vazifeyi eksiksiz yerine getirdi. Bu hâlinde dolayı Allahü teâlâya şükür etti.[3]

Hz. Zülkifl, geceleri uyutmayı garanti etmesi sebebiyle, gündüzleri kaylûle (Güneş’in tepede olduğu zamanda, öğle ile ikindi arasında) bir miktar uyurdu. İblis, kendi yardımcılarını ona gönderir, onu yoldan çıkarmaya ve verdiği sözden döndürmeye gayret eder; fakat muvaffak olamazdı (başaramazdı). yardımcılar, âciz kaldığı zaman bizzat kendisi geldi. Gündüz uykusuna yatmak üzereyken kapısını çaldı. “Kim o?..” İblis; “Hakkı çiğnenen mazlûm bir ihtiyar.” Hz. Zülkifl, kapıyı açtı ve “Derdin nedir?” dedi. İblis; “Kavmimle aramızda bir anlaşmazlığımız var. Onlar, bana zulmettiler. Şunları şunları yaptılar…” diyerek uzun uzadıya bir şeyler anlattı. Uyku vakti geçmiş, Hz. Zülkifl’in uykusu dağılmıştı. İblis’e; “Ben, hüküm vermek üzere olduğum zaman gelir, beni bulursun.” dedi.

Adam (İblis), ertesi gün muhakeme zamanında gelmedi. Yine keylûle zamanı, tam yatacağı sırada geldi ve kapıyı çaldı. Zülkifl, sordu; “Neden o zaman gelmedin?” İblis, cevap verdi: “O zaman gelsem, onla senden korkuyor ve hakkını vereceğiz diyorlar. Senden ayrılınca da bana cefa ediyorlar.” Zülkifl; “Sen, yarın muhakeme zamanı gel.”

Adam (İblis), yine gelmedi. Ama Zülkifl de iyiden iyiye uykusuz kalmıştı. Adamlarına kimsenin kendisini rahatsız etmemesini tembih ettikten sonra yerine yattı. İhtiyar, tekrar geldi ise de içeri bırakmadılar. Bu defa melûn, doğrudan içeri girdi ve gürültü çıkardı. Zülkifl, başını kaldırdı, yine o idi. Kapı, hâlâ kilitlediği gibi durmaktaydı. Bu defa onun Şeytan olduğunu anladı. “Sen, Allah’ın düşmanı İblis misin?” dedi. “Evet, beni her zamanki gibi âciz bırakmıştın. En son bu yola başvurdum. Belki kızdırabilirim dedim; ama muvaffak olamadım.” [8][6]

Yukarıdaki rivayetlerde hüküm verirken kızmama prensibi pek hoş, pek güzel bir şey ise de geceleri hiç uyumamak ve gündüzleri oruç tutmak, İslam dininin getirdiği ölçüler içinde düşünülürse, hoş bir şey değildir. Nitekim Resulullah Efendimiz’in en çok bir gün oruç tutmak ve birgün tutmamaya izin verdiğini ve buna “Savm-ı Dâvûd” (Davut Peygamber’in orucu denildiğini, bunun ötesinde meşrû bir oruç bulunmadığını biliyoruz. Ancak Hz. Zülkifl’in Kurân’da peygamberlerin sırasında zikredilmiş olması göz önünde tutulursa, onun peygamber olduğu hakkında şüphe ve tereddüt kalmaz.[6]

Allahü teâlâ, Zülkifl aleyhisselâma peygamberlik vazifesi verdi. Zülkifl aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâmın dininin emir ve yasaklarını insanlara bildirdi. Tevrât’ı okuyup hükümlerini yerine getirdi. Tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirdikten sonra Şam beldelerinden birinde vefât etti.[3]

z lk fl peygamber 1 HZ.ZÜLKİFL A.S.VE HAYATI

Zülkifl -aleyhisselâm- da, Mûsâ -aleyhisselâm-‘ın şerîati ile amel etmiş, insanlara Tevrât’ın emir ve yasaklarını bildirmiştir.[4]

Taberî’de yer alan bir rivayete göre Zülkifl (a.s) Şam’da otururdu. Oradaki halkı Allah’a inanmaya, O’na ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırdı ve orada vefât etti (et-Taberî, Tarih, Mısır 1326, I, 167).

14 Yorum “HZ.ZÜLKİFL A.S.VE HAYATI”

 • medine says:

  Dualar arşa yükselir bugün..
  Kardeşlerini unutmayan ümmet
  Dualarıyla bin mislini kendinde bulur..
  Cuma fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur.
  İslamın bir vücut olduğunun düşmanda korkusudur..

  ..Müminlerin eza hasret ve keder dolu cumalarında ; varlıkların özü sevdaların en yücesi olan Muhammed’ imizi (sav) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla ..
  cumamız mübarek olsun inşallah.(ALLAH zülkilf(a.s) razı olsun ,yine çok güzel bir peygamberin hikayesi,sayende bir kez daha onun adını andık.saolasın ablam Rabbim bu günün peygamberlerinin yüzü suyu hürmetine bizi affetsin inşallah)

 • derya says:

  Bir Kını Toprağa Verdik Kılıç Şimdi Daha Keskin

  sure sure işlemişler göğsünü tavusumun

  adresime çıkartılmış baharagöz değmişler

  gün vurdukça hatırana, daralıyor nefesim

  öylesine bin acıya tahammül etse de

  bu cevre tahammül etmez göğüs kafesim

  aşk iğnesi, yürek oltası

  sakalının tellerine değmiş olmak için rüzgar

  bugün daha bir telaşlı

  bugün ekmek yapmıyor annem

  çün soframız hüzün kaplı

  bu ne göç ediştir bre, bune acı uçuştur

  kırılmıştır hala çırpar serçemin kanatları

  can bir yana, ten bir yana

  vurulduktan sonra baba gördüm koşan atları

  Yasin yelesinde bin Hıra saklı

  sağrısında kan damlıyor izlerinin üstüne

  ardından yankılanıyor hasretin hoyratları

  vurmasınlar

  vurmasınlar söyle

  vurmasınlar söyle baba şaha kalkan atları

 • yumaksepeti says:

  canlarım tek kelime ile harikasınız….

 • derya says:

  senin yanında yaptıklarımızın lafı bile olmaz canım ablam

 • Yumak Sepeti says:

  Canım Deryacım ben be yaptım ki….. sevgiler….

 • derya says:

  senin benim hayatımda olman varlığını hissedebilmek herşeyden daha kıymetli benim için eğer sen bu siteyi kurmamış olsaydın kardeşlerimi ve seni tanımıyor olacaktım beni netin başına bağlayan tek şey sizin sevginiz ve benim sizlere duyduğum sevgi allah senden ve kardeşlerimden razı olsun daima birlikte olmak dileğiyle muhabbetle kalın

 • deniz cansu says:

  CANIM ABLACIĞIM GEÇEN HAFTA OKUYAMADIM BENDE BU HAFTA OKUDUM. SENİN SAYENDE BİR PEYGAMBERİ DAHA TANIMIŞ OLDUK.  ALLAH C.C. SENDEN RAZI OLSUN.
  HEPİNİZİ ÇOOOOOOOK AMA  ÇOOOOOOOOOK SEVİYORUM

 • derya says:

  bizlerde seni çooooooooook seviyoruz tatlımmmm

 • yumaksepeti says:

  Ben hepinizi çooook seviyorum….

 • medine says:

   Bi téK ♥ S i Z ♥ oLuN yanmDA bende sizleri çok seviyorummm ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿

 • derya says:

  beni yalnız başıma bırakmayın sizler benim canlarımsınız

 • yumaksepeti says:

  Sizlere olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetmiyor ki kardeşlerim……Rabbime emanet….

 • Güzel olmuş deyilmi arkadaşlar

 • Güzel oldu deyilmi arkadaşlar

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş