PostHeaderIcon HZ.SÜLEYMAN(A.S.)-4:CİNLERİ İSTİHDAMI

paysage maroc 65 HZ.SÜLEYMAN(A.S.) 4:CİNLERİ İSTİHDAMI

Hayırlı Cumalar canlarım. Ramazan Ayının bu son cuma gününde , Rabbim bizi mağfiretinden, hidayetinden ve rahmetinden mahrum bırakmasın.Bu hafta da Hz. süleyman A:S:’ın hayat hikayesine devam ediyoruz. Hz. Süleyman’ın hayatında,insanlara tebliğ,hayvanların dili anlamanın yanı sıra cinlerle de iletişim içinde olduğunu biliyoruz. İnsanlarla cinler arasındaki hayat ve fikir benzerliğinin yanında, bu iki tür varlık arasında, zaman ve mekan buudu bakımından ciddi bir farklılığın olduğu da bir gerçek. Şüphesiz bu farklılıklardan biri, insanoğlunun ulaşamadığı bazı noktalarda, onların istihdam edilebilmeleridir. Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği üzere, Hz. Süleyman (as) döneminde bu iş, peygamber eliyle yapılıyordu. O günden bu yana da insanlar, sürekli cinlerden istifade yollarını araştırmaktadır. Günümüzde bu çalışmalar ferdî gayretleri aşarak bazı devletlerin meşguliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Evet günümüzde bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Görülen odur ki, istikbalin süper devletleri, birbirlerine karşı verdikleri kavga ve mücadelede, cinleri kullanacak ve böylece başarı oranlarını artırmaya çalışacaklardır.

Aslında, bu bir teshir ve istihdam meselesi olduğundan, şartlar yerine getirildiğinde cinler, her zaman insanlara musahhar hale gelebilir ve en ağır işlerde bile istihdam edilebilirler. Kur’an-ı Kerim, Hz. Süleyman (as)’a ait mucizeleri nazara vererek bu hususa, açık-kapalı pek çok işaretlerde bulunur ve onları en verimli, en ileri seviyede kullanma yollarını öğretir. Kur’an’ı dinleyen ve onun dediklerini pratikte tatbik eden kim olursa olsun, bu neticeyi elde edebilir. İşte bu ayetlerden bazıları: “Onun (Süleyman) için denize dalan ve bundan başka işler yapan bazı şeytanları da emrine vermiştik. Onlar, bundan başka işler de yapıyorlardı. Hepsini de gözeten bizdik.” (Enbiya/82)

magara3 HZ.SÜLEYMAN(A.S.) 4:CİNLERİ İSTİHDAMI

Evet, Hz. Süleyman (as), kendisine verilen bir mucize olarak cinleri istihdam ediyordu. Bu cinlerden bir kısmı -ki Kur’an onlara şeytan demekte- dalgıçlık işinde fevkalade mahirdiler. Bu dalgıç cinler, Hz. Süleyman hesabına çalışıyor ve insanların ulaşmaları çok zor derinliklere dalıp, denizlerin zenginliklerini çıkarıyorlardı. Telepatinin bu işle alakası var veya yok onu bilemeyiz, fakat bu ayet bize çok önemli bir noktayı işaret etmektedir ki, o da, ileride (Belki de Jüliver’in hayallerinin tahakkuk ettiği zamanlarda) çok uzun süre deniz altında kalma, orada müreffeh bir hayat yaşama ve bu hayatı devam ettirme imkanı doğacak demektir.

Cinler, dalgıçlığın ötesinde, akıl almaz işler de becerebilmektedirler… Evet onları daha başka işlerde istihdam etme imkanı da vardır. Mesela, devletlerarası haberleşme alanında cinleri kullanmak, hem daha süratli, hem de daha emin bir yol olabilir. Bilhassa bir kısım gizli haberleşmelerde telsiz, telgraf veya telefonların şifre ve kodlarının çalınma ihtimaline karşılık, cinlerin kullanılmasında böyle bir riziko sözkonusu olmayacaktır. Bu yönüyle cinler, ileriki zamanın belki de en emin ulakları olacaklardır. Yarınlar kim bilir daha nice harikalar karşımıza çıkaracaktır.

Ancak cinleri bu şekilde istihdam ederken, insanın aklına: “Acaba sırlarımızı tevdi edip, cinleri ulak olarak kullanırken, onlara tam itimad edebilir miyiz?.. hem onlar şuurlu, iradeli varlıklar olduklarından bir gün canları sıkılıp bu kadar istihdamın intikamını bizden almazlar mı?” sorusu gelebilir. Ancak Kur’an-ı Kerim, bu soruya cevap mahiyetinde: “Biz onları onun emrinde tutuyorduk” buyurmaktadır. Yani onlar, isteseler de Hz. Süleyman’ın (as) emrinden dışarı çıkamıyor ve ona ihanet edemiyorlardı. Adeta, ister-istemez ona itaat etme mecburiyetinde idiler. Demek ki, onları elde tutacak, itaate kodlayacak bir şifre vardı. Nebide o, bir mucize idi.. bizde meharet ve ledünniyata açılma olabilir. O elde edildiğinde, cinler mûti birer nefer haline gelebilirler. İhtimal, geleceğin insanını en çok meşgul eden husus, bu şifreyi elde etmek olacaktır.

Yukarıda arzettiğimiz üzere, cinler, Allah’ın izin ve emriyle Hz. Süleyman’a (as) hizmet ediyorlardı. O’na karşı isyanları söz konusu değildi. Zira bu takdirde başlarına gelecek cezayı biliyorlardı.

ilgarini21 HZ.SÜLEYMAN(A.S.) 4:CİNLERİ İSTİHDAMI

Her nebi, Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden birine, diğer esmâya nisbeten âzâm derecede mazhardır. Diğer bir ifade ile, her nebi kendi isminin mazharıdır. Muhyiddin İbni Arabi’nin dediği gibi, “Süleyman” isminde, “şehadet ve gayb aleminde saltanat sürme, görünen ve görünmeyen alemlerin emrine musahhar kılınması..” manaları vardır. İşte bu isme mazhariyeti sebebiyledir ki Hz. Süleyman’a (as), Cenab-ı Hak tarafından her iki aleme hükmetme yetkisi verilmişti. O, bir eli hep şehadet aleminde, diğer eli de gayb aleminde iş görüyordu. Yani o, -Allah’ın izniyle- her iki alemde de tasarrufta bulunuyordu. Yanındaki insanlarla konuştuğu gibi, gaybın sekeneleri ile de konuşup-görüşebiliyordu. Bu durum, diğer peygamberlerde de mucize kabilinden yer yer sözkonusu olsa da Hz. Süleyman’ın (as) günlük yaşantısı adeta hep böyle devam ediyordu. O, “Ona dilediği gibi kaleler, heykeller, havuzlar kadar (geniş) leğenler, sabit kazanlar yaparlardı” (Sebe’/13) ayetinde işaret edildiği gibi, istediği her şeyi cinlere yaptırabiliyordu.

Ben bu ayetlerin bir de, “Güzel Sanatlar Tarihi” açısından incelenmesi gerektiği lüzumuna inanıyorum: Cinlerin bu maharetlerinin, dünyevî ve maddî işlerde olduğu gibi, insanların sanat anlayışlarında da büyük etkisinin olduğu söylenebilir. Maddeye sırtını çevirerek manaya dönen ve daima kendini dinleyen; kadını kadınlığı, erkeği erkekliği içinde ele alan Romantizm akımı, belki de beşere ilk defa cin taifesinin armağanıdır. Bunu, Romantizm’in her sahası için düşünmek mümkündür. Yine, edebiyat ve felsefede de böyle olmaması düşünülemez. Bizim kanaatimiz odur ki, bu sahada son sözü, cinleri kendilerine musahhar eden büyük düşünür ve sanatkarlar söyleyecektir. Bu binaya son taşı onlar koyacak.. akliyatta en ileri düşünce onlardan gelecek, edebiyatın her türünde en verimli ve beğenilen eserler, onların eliyle hazırlanacaktır. Kur’an’ın ayetlerinde, bütün bunlara bazı işaretler bulmak mümkündür. Melekler ve ruhanîler, böyle bir teshirden âzâde oldukları için, onlar, Allah’ın emriyle ümmetin salih olanlarına rehberlik yapıp yol gösterseler de, cinlerle alakalı teshir ve istihdam onlar için katiyyen sözkonusu değildir.

Şimdi yeniden sadede dönüyoruz. Nasıl ki, Cenab-ı Hakk kadri yüce nebisine cinleri musahhar kılmış, ona, onları istediği şekilde ve istediği alanda kullanma imkanı vermiş, öyle de ileriki zamanlarda, çok geniş çapta ve ileri seviyede onlardan istifade yollarını açacak demektir. O yolu bulabilen herkesin, bu taifeden istifadesi mümkün olacaktır. Yeter ki, onların şerrinden korunup ve onların oyuncağı olunmasın.

http://yukarikayalar.wordpress.com/

14 Yorum “HZ.SÜLEYMAN(A.S.)-4:CİNLERİ İSTİHDAMI”

 • medine says:

  Renklerin toprağından fışkıran derin coşku, yağmurlarla buluştuğunda yüreğin tufandan kurtulduğu gün;

  seher soluklu Cuma…

  Canın coştuğu, ruhun kanatlandığı, gönlün güllerle güldüğü günde; zaman ötesinden kokular getirir zaman…

  Sürgün saatleri serinletir melekût meltemler…

  Mana maddenin önünde gizem kapılarını açar;

  her şey anlam değerini dillendirir… Dilekler, dualar yükselir durmadan, saat-i icabeyi yakalamak için…

  Cumanın kalbini yakalayanın kalbi duaları kabul olunur…

  Ne isterseniz cevap verilir; düğümler çözülür, dertler dağılır, hayata renk gelir, renklere hayat…

  Ubudiyet dua renkleriyle süzülür gönlün gökkuşağına…

  Kulluk toprağından yükselen tefekkür çiçekleri güneşin renklerini görür ve gösterir…

  Bereket yağmurlar yağar Rahmet bulutlarından… Toprağın kokusuyla, gökkuşağı renkleri coşku kuşlarını uçurtur sekine kanatlarıyla;

  Dağların, denizlerin ötesinde, yıldızların yetişemediği, galaksilerin göremediği yöne doğru…

  Kalp, cumanın kalbiyle bütünleşmiş, yönsüz ve zamansız iklimlerde renkleri ve kokuları geride bırakmış yitik yurdunu arıyordur; sonsuz saadet…

  Latif ve Alim olan Rabbimiz dünya saadetiniz için Cuma’yı vesile kılsın, ahirette size ve tüm sevdiklerinize “Cuma Yamaçları” nasip etsin…(yine çok güzel HZ. SÜLEYMAN PEYGAMBERİMİZİN hayatından bahsetmişsin ablam ALLAH yollarından ayırmasın seeninde CUMAN MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH)

 • deniz cansu says:

  Seccaden kumlardı…
  ……
  Devirlerden, diyarlardan
  Gelip göklerde buluşan
  Ezanların vardı!
  —————————————————————–
  Mescid mü’min mimber mü’min…
  Taşardı kubbelerden tekbir,
  Dolardı kubbelere ”amin”!
  —————————————————————-
  Ve mübarek geceler, dualarımız,
  Geri gelmeyen dualardı…
  Geceler ki pırıl pırıl,
  Kandillerin yanardı!
  ————————————————————
  Kapına gelenler , ya MUHAMMED
  -uzaktan yakından-
  MÜ’MİN DÖNDÜLER KAPINDAN!
  ——————————————————————
  Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;
  İki dünya aziz ümmet,
  MUHAMMED ÜMMETİYDİ
  —————————————————————-
  Konsun -yine- pervazlara
  Güvercinler
  ”HU hu ‘ lara karışsın aminler…
  Mübarek akşamdır
  Gelin ey Fatiha’lar Yasinler!
   

 • deniz cansu says:

  —————————————————————-
  Şimdi seni ananlar
  Anıyorllar ağlar gibi…
  Ey yetimnler yetimi,
  Ey garibler garibi;
  Düşkünlerin kanadıydın,
  YOKSULLARIN SAHİBİ….
  Nerde kaldın ey Resul
  Nerde kaldın ey Nebi?
  ———————————————————————
  Vicdanlar sakat çıkmadan
  Ya MUHAMMED, yarına
  İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
  Adem oğullarına!
  —————————————————————–
  Yüreklerden taşsın
  Yine imanlar!
  Itri beslesin Tekbir’ini;
  Evliya okusun kur’an ‘lar
  Ve Kur’an’ı göz nuruyla çoğaltsın
  Kayışzade Osmanlar!
  ————————————————————-

 • deniz cansu says:

  Na’tini Galib yazsın, Mevlidi’ni Süleymanlar
  Sutunları, kemerleri, kubbeleriyle
  Geri gelsin Sinanlar.
  Çarpılsın , hakikat niyetine
  Cenaze Namazı kıldıranlar!
  ————————————————————–
  Gel ey MUHAMMED , bahardır…
  Dudaklar ardında saklı
  Aminlerimiz vardır!…
  Hacdan döner gibi gel
  Miraç’tan iner gibiş gel
  Bekliyoruz yıllardır!
  ———————————————————————
  Bulutlar kanat , rüzgar kanat
  Hızır kanat , Cibril kanat
  Nisan kanat, bahat kanat
  Ayetlerini ezber bilen
  Yapraklar kanat…
  Açılsın perdeler kat kat
  Çöllere dökülsün yıldızlar
  Dizilsin yollarına.
  Dizilsin yollarına
  Yetimler günahsızlar!…
  Çöl gecelerinden, yanık
  Türküler yapan kızlar
  Sancağını saçlarıyla dokusun.
  Bilal-i Habeşi sustuysa
  Ezanları Davud okusun
  Konsun yine pervazlar
  Güvercinler.
  ”Hu , hu’lara karışsın
  Aminler…
  Mübarek akşamdır
  Gel ey Fatihalar , Yasinler.
  —————————————————————

  ARİF NİHAD ASYA

 • medine says:

  denizcim nasılsın tatlım seni çokk özledim,ah yine doldurmuşsun sayfayı gönlüne yüregine saglık birtanem,seccadem kumlardı ,müzikle dinleyince dahada bir güzel oluyo cnm k.i.b hayırlı bereketli cumalar..:)

 • deniz cansu says:

  TÜLİN ABLACIĞIM YİNE CUMA GÜNÜ PEYGAMBER HAYATLERINI İŞLEMEYE DEVEM EDİYORSUN ALLAH C.C RAZI OLSUN.

 • merve says:

  ablam,kardeşlerim cumanız mübarek olsun.kadir gecesine yaklaştığımız şu günlerde Rabbim cümlemize rahmet eylesin herşey gönlünüzce olsun Allaha emanet olun

 • derya says:

  kardeşlerim döktürmüşsünz yine çok güzel şiirler bayıldım vallah ievet kadir gecesine yaklaşıyoruz elhamdülillah ablam sayfan çiçek açmış yine ellerine sağlık

 • derya says:

  Yüreğimi güzel duygular kaplar,
  Elveda ramazan bayram geliyor.
  Arar birbirini dostlar ahbaplar,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Kimileri göç eyleyip giderler,
  Yalancı dünyaya veda ederler,
  Biraz olsun unutulur kederler,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Coşku ile araçlara binerler,
  Gurbetçiler sılasına dönerler,
  Dost ahbap gelirse dolar haneler,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Recep şaban ve mübarek ramazan,
  Oruç tut zekat ver sevaplar kazan,
  Böyle yazmış kutsal kitabı yazan,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Kimi coşku ile su gibi çağlar,
  Kimi gidenlere karalar bağlar,
  Analar babalar sevinçten ağlar,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Yüz sene geçse de boşuna çabam,
  Şehirde uzaktır dostlarım obam,
  Bir zaman sağ idi benimde babam,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Geride bıraktık güzel bir ayı,
  İnsana yar olur emmiyle dayı,
  Süsleyin canlarım büyük odayı,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Bülbül konmuş avaz eder bir dala,
  Ana bacı teyze geldi mi hala?
  Gelecek bayrama acep kim kala,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Bize kutsal kıldı rabbim bu günü,
  Barış kin besleme anlatma dünü,
  Yarın insanların ziyafet günü,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Ziyaret edelim biz kabirleri,
  Onlarda bekliyor şimdi bizleri,
  Yarın yoksulların güler yüzleri,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Hani elleriyle kalem tutanlar,
  Terk edildi şirin canlar vatanlar,
  Kucaklaşır yarın hep unutanlar
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Gidenlere haktan rahmet dilerim,
  Rahimdir Âllah’ım her yerde kerim,
  Yaşadıkça bitmez derdim kederim,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Umutlu ol dostum bağlan Âllah’a,
  Selam olsun Önder Resulullah’a,
  Nasip olur çıkar isek sabaha,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

  Ağla kaya gülmek senin neyine,
  Dünya kalmaz ağasına beyine,
  Güzel duygularla söylerim yine,
  Elveda ramazan bayram geliyor.

 • yumaksepeti says:

  Medinecim, Denizcim ne güzel şeyler paylaşmışsınız yine. sayfam çiçek açmış. Deryacım Mervecim sizleride kocaman kucaklıyorum, Rabbime emanet…

 • harun küçüker says:

  ben günahkar  bir  kulum..  dün gece saat  12:05 uyuyordum uyandım..bismillah  dedim kalktım ALLAHU TEALA kalbime bi iman gücü verdi ve  kalkıp vaktin namazını kıldım..ardından yüreğim çoşuyordu ”subhanallahi velhamdulilahı ….”  bi anda  bunu dilimle zikretmeye başladım.. ama manasını bilmiyordum..vaktin namazını kıldım ve  bi çırpıda interneti açtım  bu tesbihatın manasını bilmem  gerektiginin farkına  vardım.. yazdım nete sizin siteniz çıkdı.. ve  orda  okudum manasını.. o kadar  güzel bi mana ki  dehşetler içinde  kaldım ve  kendi kendime wah  bana  dedim.. sonra ezberimde  olan tesbihatı okudum defalarca.. ve  en güzeli şuydu: kalkıp tesbih namazı kıldım..ve  şükrettim  ALLAH a..
  siz degerli kardeşlerim den de  istediğim şu benim için  de dua  edin.. ALLAHIM beni  affetsin..ben çok günahkar  bir  kulum..  sizlerin dualaryıla yaklaşan  KADİR GECESİ hürmetine  belki bend e affolurum..
  bu siteyi kuran ve  burda muhabbet  eden herkesden ALLAH  razı  olsun.. hepinizin gecesi mubarek olsun..

 • yumaksepeti says:

  Harun Kardeşim Allah senden de razı olsun.”Nefsini bilen, rabbini bilir”demiş Sevgili peygamberimiz(a.s.). Sen günahkarım diyorsun ,nefsini yüceltmiyor aşağılıyorsun. Ne mutlu sana. Yüce Rabbim dün gece seni zikretmeye kaldırmış, o anki onu anışın hoşuna gitmiş, sana ikramlarda bulunmak istemiş. O kalk demeseydi ve içine ilhamı vermeseydi,sen nereden o saat o dakikada bu tesbihi söylemeyi hatırlayabilecektin. Bu yüzden sevin .Tesbih namazında mübarek olsun. Nacizane bir kardeş tavsiyesi olarak bu tesbihi sık sık da oku. Belki gönlünün muradı bu tesbihler ve anışlar sonucunda olacaktır. Yüce Allah hepimize merhamet etsin ve efendimizin (a.s.)şefattinden yararlanmayı .Efendimizi bu dünyada da ,ahirette de görmeyi nasip etsin. Tabiiki dualarımıza seni de katarız,Ne olur sen bizler için dua et.”Rabbim sen kapından kovarsan biz nereye gidelim,ne olur bu aciz kullarından yüz çavirme ve bizi razı olduğun kullarının arasına kat.” amin…

 • derya says:

  kardeşim alah seni yolundan ayırmasın demekki gerçekten rabimin sevdiği bir kulmuşsun ki sana böyle bir lütufta bulunmuş rabbim seninle olsun daima

 • yumaksepeti says:

  Aminnn Deryacım….

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş