PostHeaderIcon HZ.DAVUD (A.S.) HAYATI-4:ZEBUR

images1 HZ.DAVUD (A.S.) HAYATI 4:ZEBUR

Hayırlı Cumalar canlarım. Bu güzel günün bereketi hepimizin üzerine, salat ve selam güzeller düzeli peygamberimizin ve tüm peygamber kardeşlerinin üzerine olsun. Yüce Allaha yarattıklarının her zerresince hamdolsun. Bugün Hz. davud yazı dizimize, ona verilen,
ama bugün gerçek hali korunamamış olan ilahi kitap Zeburdan bahsedeceğiz. Evet,Dâvûd (a.s.)’a Verilen İlâhî Kitab’ın ismidir.Zebur.

Zebûr; Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)’a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitabın ismidir. Lügatte Mezmur, “Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud’a inen Zebur’un sûrelerinin her biri” anlamlarına gelir. Aynı zamanda Mezmur “yazılmış” mânâsına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur’un “Hikmetli kitap” mânâsına geldiğini; 3/Âl-i İmran, 184 âyetindeki “Zebûr” kelimesinin “men etmek” manasına gelen “Zebr” kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da Hakkın hilâfına olan hususlardan halkı meneden şeyleri bildirdiği için Zebûr diye adlandırılmıştır (Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu’l-Gayb, Ankara, 1990, VIII, 417).

179030001156183567463039 0 0 HZ.DAVUD (A.S.) HAYATI 4:ZEBUR

İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur’ân-ı Kerîm’in üç ayrı âyetinde (4/Nisâ, 163; 17/İsrâ, 55; 21/Enbiyâ, 105) geçmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Nûh’a, O’ndan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshâk’a, Yakub’a, İsa’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârun’a ve Süleyman’a vahy eylediğimiz ve Dâvûd’a Zebur verdiğimiz gibi (Habibim) şüphesiz sana da vahy ettik Biz” (4/Nisâ, 163); “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Andolsun ki, Biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Dâvûd’a da Zebur verdik” (17/İsrâ, 55); son olarak Enbiyâ sûresinde de Cenâb-ı Hak: “Andolsun, Tevrat’tan sonra Zebur’da da yazmışızdır ki, arza ancak sâlih kullarım mirasçı olur” (21/Enbiyâ, 105) buyurmaktadır.

Bu âyet meâllerinden ilk ikisi, dört İlâhî kitaptan biri olan Zebur’un Hz. Dâvud (a.s)’a verildiğini açıklamakta, üçüncü âyet de Zebur’un Tevrat’tan sonra nâzil olduğunu, yeryüzüne ancak sâlih kişilerin mirasçı olacaklarını bildirmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s) de bir hadis-i şeriflerinde, ehl-i kitaptan bir fırkanın Zebur okuduklarını beyan buyurmuşlardır (Buharî, Teyemmüm, 6).

İmanın şartlarından olan “Allah’ın kitaplarına iman” ilkesi bir müslümanın, diğer İlâhî kitaplarla birlikte Zebur’a da inanmasını gerekli kılar. Ancak yine İslâm, bugün eldeki mevcut Zebur’un tahrife uğradığını da özellikle belirtir.

b3283cage5 HZ.DAVUD (A.S.) HAYATI 4:ZEBUR

Kitab-ı Mukaddes külliyatında ve Ahd-i Atik bölümü içinde yer alan “Mezmurlar” diye zikredilen kitabın içinde 150 Mezmur vardır. İlk Mezmur “Ne mutludur o adama ki, kötülerin öğüdü ile yürümez ve günahkârların yolunda durmaz” cümleleriyle başlamakta, 150. Mezmur da, “Bütün nefes sahipleri Rabbe hamdetsin, Rabbe hamdedin” sözleriyle son bulmaktadır (Kitab-t Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, İstanbul, 1954).

Hz. Dâvud’a indirilmiş olan Zebur’da genellikle, O’nun Allah’a yakarışları ve ilâhîleri yer almaktadır. Zebur’un İbranice asıl metni manzumdur. Allah’ın birliği (tevhid) temeline dayanan dinler döneminin ilk İlâhî kitaplarından olan Zebur, doğruluğu terkeden, ahlâkî kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahûdi kavmine Allah’ın yolunu göstermek için nâzil olmuştur. Bütün bunlardan ayrı olarak Yahûdilerin, “Tevrat’tan sonra kitap gelmeyecektir” yolundaki iddiaları Hz. Dâvûd’a Zebur verilmesiyle nakzedilmiş bulunmaktadır (Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul 1938, IV/3081).

zebur HZ.DAVUD (A.S.) HAYATI 4:ZEBUR

Günümüzde Zebur hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiştir. Zebur’da geçen konular, daha sonraları Batılı ressam, şâir ve heykeltıraşlara ilham kaynağı olmuş ve sanatkârların eserlerinde çeşitli şekillerde işlenmiştir. Bilindiği üzere Zebur’la müstakil bir şeriat vazedilmemiş, Hz. Dâvûd Hz. Mûsâ’nın şeriatı ile amel etmiştir. Hz. Dâvûd sesinin güzelliği ile de bilinmektedir. O, Mezmur denilen Zebur sûrelerini güzel sesi ile okurdu. Nitekim kalın, gür, pek hoş ve tesirli sesler için “Dâvûdî” tâbiri kullanılır (M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi, Ankara 1990, II, 179 vd.). Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde de (2/Bakara, 251; 5/Mâide, 78; 6/En’âm, 84; 21/Enbiyâ, 78, 79; 27/Neml, 15, 16; 34/Sebe’, 10-13; 38/Sâd, 17) çeşitli vesilelerle Hz. Dâvud’un adı geçmektedir.

Zebur önceleri İbrânîce idi ve İbrânî-Ârâmî alfabesiyle yazılmıştı. Hristiyanlığın yayılmasından sonra da Lâtinceye çevrilmiştir. Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur’a tâbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek yahûdiler, gerek hristiyanlar ibâdet ve âyinlerinde duâ niyetiyle Zebur’dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle hristiyanların pazar âyinlerinde Mezmur’dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.

20 Yorum “HZ.DAVUD (A.S.) HAYATI-4:ZEBUR”

 • deniz cansu says:

  ABLACIĞIM YİNE CUMA GÜNÜ PEYGAMBERLERİN HAYATINI İŞLEMŞSİN KÖYDE OLDUĞUMDAN YORUM YAZAMADIM.
  CANIM ABLACIĞIM KEŞKE ALLAH’IN GÖNDERDİĞİ KİTAPLAR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAYIP TIPKI KUR!AN-I KERİM GİBİ GÜNÜMÜZE KADAR DOĞRU BİR ŞEKİLDE ULAŞSAYDI.

 • derya says:

  keşke tatlı sözlü kardeşim keşke değişime uğramasaydı ama bize kuran geldi bununla tebliğ edin dendi bizler kuranı o kadar çok seviyoruzki tek çabamız yüceler yücesi efendimizin ahlakı olan kuranı bizlerde kendimize ahlak etme çabasıdır allah bizleri bu güzel dinden ve dinin getirdiği bu güzellikleri bizlerden ayırmasın ablam ne kadar tatısın geçen gün okudum vaktim yoktu yorum yazamadım şimdi geldi aklıma sana teşekkür etmeden geçemedim sen benim birtanemsin bunu bilmeni isterim güzel ablam

 • Yumak Sepeti says:

  Denizcim, Deryacım sizde benim bir tanelerimsiniz. Evet Denizcim Keşke Değişime uğramasaydıda Yüce Allah Hz. Davuda ; Musa Ve İsa (A.s.) a ilk nasıl seslenmiş görebilseydik. O kitaplarda dahi İslamın ve son peygamberin nasıl yüceltildiğini okuyabilseydik. Ama çok şükür Kur’anımız var ve tek bir harfi bile değişmeyecek. Sizleri çok seviyorum canlarım rabbime emanet…

 • derya says:

  bizlerde seni çok seviyoruz evet kuranımızın tek harfi bile ta kıyamete kadar değişmiyecek ne mutlu bizlere sende en sevgiliye emanet ablam

 • berke says:

  ay neguzel biyermis burasi boyle. bende katilabilirmiyim ablalar araniza.?
  cok dislaniyorum heryerden eger kabul ederseniz.

 • yumak sepeti says:

  bERKECİM YAZIN DAHA ŞİMDİ GÖRDÜM KUSURA BAKMA ,HOŞGELDİN ARAMIZA…SEN İSTEDİKTEN SONRA KAPIMIZIN SANADA AÇIK.SEVGİLER…

 • a.s. . nasılsınız .bende aranıza katılmak istiyorum.kabul ederseniz tabi… 🙂 🙂 🙂

 • beni istemedinizmi yoksa 🙁 🙁

 • yumak sepeti adın ne?

 • Deniz Cansu says:

  S.A ELİF HANIM TABİ Kİ  ARAMIZA KATILABİLİRSİNİZ? YUMAK SEPETİNİN ADI TÜLİN. RESİMLERİNİ ARAMA MOTORUNUN YANINDA YAZAN YAZILARDAN HAKKIMDA BÖLÜMÜNE TIKLARSANIZ GÖREBİLİRSİNİZ. TÜLİN ABLAM ÇOK TATLIDIR. AMA BİR İŞ KADINI OLDUĞUNDAN VE ÇOK YOĞUN OLDUĞUNDAN YORUMUNUZA CEVAP YAZAMAMIŞ HERHELDE. ONA KIZMAYIN N’OLUR ÇOK YOĞUN.

   ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ. BU ARADA YENİ YILIMIZIN (HİCRİ)HAKKIMIZDA HAYIRLI OLMASI DİLEĞİYLE. SELAM VE DUA İLE KALIN. YÜCE RABBİME EMANET OLUN.  

 • yumak sepeti says:

  Canım Denizcim, beni nasıl da iyi tanımışsın. Sizleri çok özledim ve çook seviyorum. Gerçekten değil yorum yazmak siteden kopmadığımı kaz sayıyorum şu an . ama biliyorum bu yoğun günler geçecek ve dingin sularda gezme zamanı da gelecek. Elifcim başımın üstünde yerin var,ben, istemediniz mi ne demek. Hoşgeldin sefalar getirdin. Sizleri çççoookk sevdiğimi unutmayın…..

 • Deniz Cansu says:

  CANIMA ABLAM BEN DE SENİ ÇOOOOOOOK ÖZLEDİM. ÇOOOOOOK SEVİYORUM. CANIM ABLAM DUALARIM HEP SENİNLE SEN DE KARDEŞİNİ DUANDAN EKSİK ETME.

 • pembe says:

  selamün aleyküm arkadaşlar bende katılmak istiyorum aranıza ama nasıl yapacagımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim ALLAHA emanet olun

 • Deniz Cansu says:

  ALEYKUM SELAM PEMBE ABLACIM ARAMIZA KATILMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPMANA GEREK YOK. BİZ BURADA TÜLİN ABLAMIN YAYINLADIĞI GÜZEL ŞEYLERE YORUM YAPIYORUZ. ARTIK BURADA KARDEŞ GİBİ OLDUK. SENİN DE GÜZEL YORUMLARINI BEKLİYORUZ. ARAMIZA HOŞ GELDİN. TÜLİN ABLAM YUMAK SEPETİNİN SAHİBİ ANASAYFA YAZAN YERİN YANINDAKİ HAKKIMDA BÖLÜMÜNE TIKLAYARAK TÜLİN ABLAMIN RESİMLERİNİ GÖREBİLİRSİN. DAHA MEDİNE ABLAM, DERYA ABLAM, MERVE ABLAM, ELİF VE AYSEM ABLAM DA VAR AMA ONLAR ÇOK YOĞUN OLDUĞUNDAN YORUM YAZAMIYORLAR. İNŞAALLAH EN KISA ZAMANDA ARAMIZA DÖNECEKLER. 😀 TEKRAR HOŞGELDİN. YÜCE RABBİME EMANET OL.

 • yumak sepeti says:

  Pempecim ,canım kardeşim Denizimin dediği gibi,Aramıza hoşgeldin. Biz burada Hayatı yaşarken ve paylaşırken birbirimizin yüzünü görmesekte nasıl kardeş olunacağını öğrendik. Bazen yoğunluktan ötürü yorum bırakmasakta kalplaerimizin hep birlikte çarptığı biliyoruz.Öptüm,kal sağlıcakla…

 • yumak sepeti says:

  Canım Denizcin sen nasılsın? Nasıl da özledim seni ve diğer kardeşlerimi bilemezsin. Yorum bırakamaam da yorumları maillerimden okuduğumdan ,hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Seni çoook seviyorum canım kardeşim…Rabbime emanet…

 • Deniz Cansu says:

  CANIM ABLAM HAMD OLSUN İYİYİM. SEN NASILSIN. BEN DE SENİ VE DİĞER ABLALARIMI ÇOOOOOOOOOOOK ÖZLEDİM. AYRICA NE HAKKI ABLACIĞI. SENİN BİZİM ÜZERİMİZDEKİ HAKKIN DAHA ÇOK. ALLAH RAZI OLSUN BİR SÜRÜ KARDEŞ ABLA KAZANDIM SENİN SAYENDE. BENİM HAKKIM VARSA EĞER ÜSTÜNDE KAT KAT HELAİ HOŞ OLSUN. SENİN EMEĞİN FAZLA ÜSTÜMDE SEN DE HAKKINI HELAL ET CANIM ABLAM. DUALARIM HEP SENİNLE. SENİ ÇOK SEVİYORUMMM.

 • Kırca says:

  Paylaşım İçin Tşkler

 • Taha says:

  Ondan önceki sonra sonrada ALLAH tarafından inan tüm Kitaplara iman ettimişizdir. Paylaşım için tşkler

 • Ela says:

  Allah bizi peygamberlerin yollarında gitmeyi nasip eylesin..

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş