PostHeaderIcon HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

adem 06 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Hz.Adem (A.S.) tanımayı ve onun hayatını anlamayı hedef alan araştırmalarımıza ve paylaşımımıza devam ediyoruz. Gerçektende düşündükçe ve merak ettikçe öğrenecek birçok konu ortaya çıkıyor.Oldum olası maddiyat ötesi manevi duygular ve dünyalar ile ilgili konular
hoşuma gittiğinden zevkle okuyor ve hemen paylaşıyorum. Hem yabancılar kendi peygamber ve bir sürü azizlerini tanıyıp,hayatlarını bilir ve ezbere sayarlarken,biz niye peygamberimizin (S.A.V),tüm peygamberlerin ve sahabenin hayatlarını bilmeyelim öyle değil mi?Gelelim konumuza….

Hz.Ademden ve Onun soyundan Ahid alınması:

Kutsal Kitabımızın haber verdiğine göre Allah bütün insanlardan kendisini Rab olarak bilip yalnızca kendisine kulluk edeceklerine dair söz almıştır.

adem 07 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı.:Ben sizin Rabbiniz değil miyim?(demişti de)onlar evet (Rabbimizsin )şahit olduk demişlerdi.Bu kıyamet günü ‘biz bundan habersizdik’ dememeniz içindir.(A’raf Suresi Ayet no:172-173)

Bu ayetten anlaşılacağı üzere Adem oğullarının zürriyetlerini sırtlarından almış yani herkese ayrı ayrı özel olarak sormuş. Böylece olayın bedeni değil ruhlara ait olduğu anlaşılabilir.

Sonra ;
Kendi nefislerine karşı (sorumluluğu tamamen kendilerine yüklemek üzere)kendi nefislerini de şahit kılarak Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyerek sormuş.O andaki olayın analizini Ayetlerin ışığında yapmak istediğimizde karşımıza çıkan tablo kalabalık bir insan grubu ruhu ile Allah’ımız konuşmakta .Sanki İnsanlara sizi ben yarattım diye defalarca öğretilmişte sonra Rabbimiz onlara tekrar söyletmek üzere Ben sizin Rabbiniz değilmiyim ?diye sormaktadır. Burdan anlaşılacağı gibi Rabbimiz İnsanları kendisinin yarattığını onlara öğretmiş ve onları yarattığına dair ispatlar yapmış son olarak onlardan şifaen teyit almaktadır.Olayın bir başka boyutu da bu öğretmede kullanılan metodlar nedir.?

Elbette akıllı bir akitte taraflar kendi şartlarını ortaya koyacaktır.Bir taraf şartlarını yerine getirdiğinde diğer taraf akitte ifade edilen şartları yerine getirmek mecburiyetindedir.Bu doğal sorumluluktur.Burada bir taraf sözünü yerine getirmiş olmalıdır ki;diğer tarafa sorumluluk düşşün.İnsanlar Rablerinden ne almışlardır.Veya nasıl kabul ettirilmişlerdir.Bunu bilmiyoruz ama bana göre olay sadece bir sözlü teyitten fazla aşamalara sahiptir.Gerisini Allah bilir.

adem 11 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Meleklerden Hz.Ademe secde edilmesinin istenmesi ;

Yüce kitabımız bir çok yerde (onbir ayette)meleklerin Hz.Ademe secde etme olayından bahsetmektedir.Kuran açık olarak Allah’ın Hz.Ademi yarattığını ve ona kendi ruhundan üflediğini böylece yaratılışı tamamlandıktan sonra meleklerin ona secde etmelerini emrettiğini söylüyor.

Şöyle ki;

”Hani Rabbin meleklere demişti ‘Ben kuru bir çamurdan ,şekillenmiş balçıktan bir beşer yaratacağım .Ona biçim verdiğimde ve Ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde(olmak üzere yere)kapanın. Böylece meleklerin tümü topluca secde etti”(Hicr Suresi –Ayet no:28-29-30)

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Hz.Ademin Meleklere göre değeri iki aşamalıdır.

1.Aşaması Allah’ın ona biçim vermesi

2.Aşaması Allah’ın ona ruhundan üfürmesi.

Hz.Adem bu iki özellikle yani ona biçim verilmesi ve ruh üfürülmesi ile meleklerin derecesinden üstün bir dereceye çıkmış olmalıdır ki,Melekler ona secde etsin.Yani İnsanı meleklerden üstün kılan özellikleri Hz.Adem elde ettiğinde ona secde edilmesi emrini Allah vermiş oluyor.Olayda bir sonuç beklenmesi de vardır.

adem 01 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Şu da ihtimal içindedir ki Allah meleklerin içinde bulunduğu grubu deniyor da olabilir. Elbette Hz.Adem biçim verilmesinden ve ruh üflenmesinden sonra canlanmış olmalıdır.Artık sahip olduğu öğrenme, uygulama, ibadet etme özelliklerinden dolayı mı? meleklerden üstün oldu veya Allah ona isimleri öğretecek yani bilimi öğretecek boş bir potansiyelli olarak yarattıktan sonra mı? meleklerden üstün oldu bilinmez. Veya Hz.Ademin soyundan gelecek olan birisi veya birileri Allah tarafından çok değerli kabul edilerek mi?Melekler ona secde kılındılar? Eğer böyle bir durum varsa yani Hz.Ademin soyundan gelenlerden bir kısmının meleklerden bariz bir üstünlüğü varsa o zaman daha da farklı bir tablo karşısında oluruz ki ;O Rabbimiz açıkça her şeyi sırasıyla planlamıştır.Belli bir program çerçevesinde hareket etmektedir.Ancak açık olan şudur ki:Hz.Adem meleklerden üstündür.

Yine bir ayette ;
“And olsun biz sizi yarattık ;sonra size suret verdik (biçim),sonra meleklere ;Ademe secde edin dedik .Onlarda iblisin dışında secde ettiler;o secde edenlerden olmadı.(Araf Suresi Ayet no:11)

Bu ayet meleklerin hepsinin secde ettiğinin bir tek iblisin secde etmediğini açıkça belirtiyor.Bu ana kadar kulları içerisinde hiçbir yaratılan Rabbinin çizdiği çizgiyi aşmamış iken evrende bir tek ve o şeytan iblis Allah’a isyan ediyor.Bir yaratılanın ilk isyan örneğine Kuran sayesinde şahit oluyoruz.İşin ilginç yanlarından biride isyan ettiği halde kendisine o an ceza verilmemesi.Burada Yüce Rabbimizin takdire şayan bir özelliğini de görmüş oluyoruz.Evet Rabbimiz yaratıyor nimet veriyor sorumluluk veriyor.Ve özgür bırakıyor kendine karşı kötü davranılmasına varacak noktaya kadar izin veriyor.

Buradan şu da anlaşılıyor ki,Rabbimiz bizim hata yapmamıza özgür irademizle hata yapmamıza izin verebiliyor.İşte bizim anlayışımız bu ilahi tavrın ne anlama geldiğini anlayacak durumda değil.

Bir diğer ayette ise Rabbimiz olaya daha detay vererek “Ve meleklere :’Ademe secde edin ‘dedik de iblisten başka (diğerlerinin tümü) secde ettiler.o ise, dayattı,kibirlendi,ve kafirlerden oldu.”(Bakara Suresi Ayet no:34)
adem 04 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Demektedir. Bu ayet şeytanın kötü özeliklerinin bir kısmını da anlatmaktadır.Bunlar dayatmak ve kibirlenmek.Bu iki özellik kafir olmanın şartlarının bir kısmını da ortaya çıkarmaktadır.

Daha sonra Allah da şeytana sordu :”Sana emrettiğim halde ,seni secde etmekten alıkoyan sebep nedir.? (iblis dedi ki:’ben ondan daha hayırlıyım ,beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın.’(Araf Suresi Ayet no:12)

Başka bir ayetle olayı biraz daha açacak olursak ;’ben kuru bir çamurdan ,şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var olmadım.(Hicr Suresi-Ayet no:33)

Burada mevcut olan isyan mantığını anlatmak istiyorum.Bir kere şeytan kendi kanısına göre tamamen haklıdır.Kararı karar durumdadır.şeytan ilk defa evrende maddeye atıfta bulunmaktadır.Kendi maddesinin önemini ortaya çıkarmakta diğer yaratılan maddeleri önemsiz görmektedir.şeytan en fazla hayırlılık ve en az hayırlılık arasında bir kıyaslama da yaparak kendisinin en hayırlı olduğuna inanmaktadır.Elbette şeytanın itirazının anlayışı yüksek bir noktadır.Pasif bir anlayışla itiraz etmemekte aktif bir konu için itiraz etmektedir.

( en fazla hayırlılık ve en az hayırlılık) şeytan Allah’ın verdiği emri yapmamakta verilen emir konusunda yorum yaparak böylece yanlışa düşmektedir.Aynı zamanda ben ondan daha hayırlıyım diyerek kibirlilik özelliğini de ortaya koymuş olmaktadır. Elbette şeytanın itirazı yersiz ve mantık dışıdır.Kimin daha hayırlı olduğunu kimin daha hayırsız olduğunu elbette onu yaratan bilir.Buradaki hayırlılık sıfatı ile kast edilen aslında üstünlüktür. Şeytanın isyan ettiği maddesel üstünlük ölçüsünü kim koydu.Sanki şeytana Hz.Adem emir vermiş gibi şeytanın kendi maddesini öne sürmesi gerçekten aptalca bir durumdur. Emir veren Allah’tır.

adem 03 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Daha sonra ayetlere göre olay şöyle gelişmektedir. (Allah) dedi ki: “öyleyse ondan(cennetten) çık,çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın.Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir.” (Hicr Suresi-Ayet No:34)

Bu şekilde Allah şeytanın varsaydığı üstünlüğüne son vermiştir.Yüce Allah onun üstünlüğüne onu cennetten kovarak ve lanetleyerek son vermiştir.Böylece Allah üstünlük taslayanları nasıl alçalttığını da göstermektedir.

İblis bu kovulma ve tart edilme olayından sonra Sadık kişilerin sahip olduğu tövbeye sığınmadı. Rabbine karşı “beni affet” deyip tövbe etmedi.İnsanları kıyamete kadar saptırmak için Allah’tan izin istedi.

Şöyleki;

İblis Allah’ın huzurundan ve rahmetinden kovulunca ;”o da(insanlardan )dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele” dedi. Allah” sen gözlenip ertelenenlerdensin” dedi. Dedi ki;’madem ki öyle, beni azdırdığından dolayı onları saptırmak için mutlaka senin doğru yolunun üzerine (pusu kurup )oturacağım. Sonrada muhakkak onlara önlerinden, arkalarından,sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım.Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Allah buyurdu ki;”haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan!Onlardan kim sana uyarsa, and olsun ki;cehennemi bütün sizlerden dolduracağım.(Araf Suresi Ayet no:14,15,16,17,18)

Bu dehşetle şahit olduğumuz ayetlerde Rabbimiz ile iblisin konuşmaları devam etmektedir. o iblis adeta Rabbimizle yarışır hale gelmiştir.iblisin İçinde bulunmuş olduğu noktada her türlü ihanet vardır.Büyüklenme, bilerek doğru yoldan çevirmek için her türlü yol iblis tarafından kabul edilebilir hale gelmiştir.iblis kendi azgınlığının sebebini insan olarak belirleyerek yine büyük bir hataya düşmüştür.iblis kendi iradesi ile secde etmedi,büyüklük tasladı.sonra Rabbimizle yine kendi iradesi ile yarışır hale gelip mühlet istedi.Görüldüğü üzere iblis bütün bunları kendi iradesi ile yapmaktadır.Demek oluyor ki biz Rabbimizin ve tüm kainatın gözleri önünde insanoğlu olarak gözlenmekteyiz.Ve acaba hangimiz şeytan ve avanesi? Kim bu yarışı kazanacak.Yüce Rabbimiz reyini bizden tarafta kullanmış durumda ve karşı tarafa mühlette verildi.

aglagozlerim HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ
“Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, and olsun,ben de yeryüzünde onlara (sana başkaldırmayı veya dünya tutkularını )süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü kışkırtıp(saptırıp)saptıracağım.Ancak onlardan Muhlis kulların müstesna.”(Sad Suresi Ayet no:82-83.)

Yukarıdaki ayette artık her şey açıkca göz önüne serilmektedir.iblise mühlet veriliyor.iblis insanları saptırmak için Allah’tan izin istiyor.izin veriliyor.Kısacası olmaması gereken ile olması gereken açıkca ortaya çıkıyor.Elbette Rabbimizin büyüklüğü ortadadır.O Rabbimiz iblisi hemen cezanladırmadı.demek oluyor ki:Rabbimiz şeytana ve onun avenesine kendisinin haklı olduğunu ispat etmek istiyor.Elbette şeytan ve onun avenesini haksız olduklarına dair ispatı objektif olarak yapacak daha sonrada onlara ceza verme hakkı doğal olarak doğacak.ve sonrada onlara gerekli cezaları verecek.Elbette Rabbimiz diğer yarattıklarına zorlayıcı baskıcı olmadığını göstermek için ancak onların haksızlıkları ortaya çıkıp da cezalarını hak edecek duruma geldiklerinde Rabbimiz onlara ceza vermeyi planlıyor olabilir. Böylece yine kendisinin ne kadar lütüfkar olduğunu anlıyoruz.avene ile anlatmak istediğim şeytana uyanlar onunla aynı yolda olanlar anlaşılmalıdır.yoksa şeytan tek başına her mahlukun harici durumundadır.Ancak ona uyanlar da onun avenesi olarak cezaya çarptırılacaktır.Ayrıca yukarda ifade edildiği gibi şeytanın zararı ihlas sahibi kullara dokunmamaktadır.Onlara şeytanın zararı neden dokunmuyor.?Onlar şeytanın bu zararından nasıl etkilenmiyorlar?

adem 02 HZ.ADEM VE SOYUNDAN AHİD ALINMASI, MELEKLERİN SECDESİ

Onları koruyan vasıflar nelerdir? Bu ayrıca incelenmeli ve bu konuda da bir analiz yazılmalıdır.Ama şöyle kısaca açılayabiliriz ki: şeytan vesvese verir.Yani kişinin üstünde maddesel olarak yaptırım gücü yoktur.o sadece vesvese verir.Sadece onun insanda aşırı olarak kullandığı duygular vardır.Kısaca bunlara değinmek istiyorum.

1.Misilleme duygusu :
2.Aldatma duygusu
3.Kıskandırma duygusu
4.Korku duygusu
5.Uyutma duygusu
6.Bozgunculuk duygusu
7.Kompleks duygusu
8.Kibirlilik duygusu
9.Diğer duygular.

Rabbimiz Yüce Kitabımızın bir çok yerinde bizi şeytana karşı uyarmaktadır.

“Ey Adem bu senin ve eşinin düşmanıdır.Sakın sizi cennetten çıkarmasın:sonra şekavete düşersiniz.Bedbaht ve mutsuz olursunuz.”(Taha Suresi Ayet no:117)
“O,kötü ve yanlış iş yapanların amellerini kendilerine süslü ve doğru gösterir ki:o kötü işleri yapmaya devam etsinler.(Neml Suresi Ayet no:24)
“Şeytan insanın düşmanıdır.(Yusuf Suresi Ayet no:5)

Bu ve bunun gibi bir sürü ayette insan şeytanın hileleri için açık olarak uyarılmaktadır.(alıntıdır)
Evet bu haftalıkta bu kadar.Haftaya” Hz. Ademin Cenneteki yaşamı ve Sürgüne Gönderilmesi” konusunda buradada buluşalım inşaallah…

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş