PostHeaderIcon HZ.MUSA (A.S.)’IN HAYATI-4:HZ.MUSA’NIN MEDYEN ŞEHRİNDEN AYRILIŞI VE PEYGAMBERLİK VERİLMESİ

image009 350x206 HZ.MUSA (A.S.)IN HAYATI 4:HZ.MUSANIN MEDYEN ŞEHRİNDEN AYRILIŞI VE PEYGAMBERLİK VERİLMESİ

Hayırlı Cumalar, Hepinize bereketli,huzur dolu bir cuma diliyorum. Hz. Musa (a.s.) Yazı dizimizde en son Hz. MUsa’nın Medyen şehrinden ayrılmasında kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla ilerlemiyoruz Çünkü çok önemli bir şey oluyor.
Hz. Musa’ya Medyen’den ayrıldıktan sonra Yüce Allah Tarafından peygamberlik veriliyor.İşte yazımızın devamı…

Medyen’den Ayrılış-Peygamberlik Görevinin Verilişi

Çobanlık süresini tamamlayıp uşak durduğu ihtiyarın kızıyla evlendikten sonra ailesiyle birlikte Medyen’den ayrılan Hz. Musa (a.s.), epeyce bir yol katettikten sonra bir gece Sînâ dağı tarafında bir ateş gördü. Bu esnada, o ve hanımı şiddetli soğuk sebebiyle üşümüş ve karanlıktan dolayı yollarını da kaybetmiş bir durumda bulunuyorlardı. Hz. Musa (a.s.}, hanımına, ateşin yanına gidip oradan bir haber veya ısınmak için bir ateş getireceğini söyleyerek, ondan geri dönene kadar kendisini bulundukları yerde beklemesini istedi. Ateşi görmüş olduğu yere geldiğinde, orada bulunan vadinin sağ yanındaki bir ağaçtan kendisine, “Ey Musa! Bil ki, ben, bütün âlemlerin rabbi olan Allah’ım.” diye seslenildiğini duydu. Ardından, aynı ses tarafından ayağındaki nalınları çıkarması ve elindeki asayı bırakması emrolundu. Bu emir üzerine elindeki asayı bıraktığında, bir de ne görsün, asa canlanmış, bir yılan gibi hareket ediyor! Bu manzara karşısında korkuya kapılan Hz. Musa (a.s.), arkasını dönüp kaçmaya başlayınca, aynı ses korkmamasını söyledi ve ona güvende olduğunu bildirdi. Devam ederek, elini koynuna sokmasını ve elini koynundan dışarı çıkardığında elinin bembeyaz olduğunu göreceğini haber verip, artık korkmaktan vazgeçmesini istedi. Daha sonra da ona, asa ile beyaz el mucizelerinin, Firavun ve adamlarina karşı kullanılmak üzere Rabbinden kendisine verilen iki delil, iki önemli mucize olduğu hatırlatıldı.

kizildeniz 350x217 HZ.MUSA (A.S.)IN HAYATI 4:HZ.MUSANIN MEDYEN ŞEHRİNDEN AYRILIŞI VE PEYGAMBERLİK VERİLMESİ

Bu mübarek gece ve bu kutsal mekânda böylece peygamber olarak görevlendirilen Hz. Musa (a.s.)’a, tebliğ için Firavun’a gitmesi emredilmişti. Bunun üzerine o, Firavun’un kavminden birini öldürdüğünü ve bu yüzden Firavun ve adamlarının kendisini öldürmelerinden korktuğunu söyledi. Ayrıca Firavun ve halkının kendisini yalanlamalarından çekindiğini belirterek daha düzgün ve daha etkili konuşan kardeşi Hz. Harun (a.s.)’ı kendisine yardımcı olarak görevlendirmesini istedi. Onun bu isteğini kabul eden Allah Teâlâ, ikisine büyük bir güç ve kuvvet vereceğini, dolayısıyla Firavun ve diğer kâfirlerin onlara bir şey yapamayacaklarını, neticede kendilerine iman edenlerle birlikte Firavun’ a karşı üstünlük sağlayacaklarını müjdeledi. Hz. Musa (a.s.)’nın Medyen’den ayrılışı ve Sînâ dağında peygamber olarak görevlendirilip tebliğ için Firavun’a gitmekle emrolunması, Kur’ân-ı Ke-rim’de bir kaç defa anlatılmıştır. Bu konu Kasas sûresinde şöyle geçmektedir:
“Artık Musa, hizmet süresini doldurunca, ailesiyle birlikte yola çıktı. Yolda Sînâ dağı tarafında bir ateş gördü. Ailesine, ‘Siz burada bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber, yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm.’ dedi. Ateşi gördüğü yere gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, -oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: ‘Ey Musa! Bil ki, ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.’

Ve, ‘Asanı at!’ denildi. Musa, yere attığı asayı yılan gibi dep-renir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı/Ey Musa! Beri gel, korkma, çünkü sen, emniyette olanlardansın.’ buyuruldu. ‘Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. îşte bu ikisi, Firavun ve adamlarına karşı rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır.’ diye seslenildi. Musa dedi ki: ‘Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun’un konuşması benimkinden daha düzgündür. Onu da, beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.’
Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size Öyle bir kudret vereceğiz ki, âyetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.”

11 HZ.MUSA (A.S.)IN HAYATI 4:HZ.MUSANIN MEDYEN ŞEHRİNDEN AYRILIŞI VE PEYGAMBERLİK VERİLMESİ

Hz. Musa (a.s.)’ın peygamber olarak görevlendirilmesiyle ilgili bu önemli mülakat, Tâhâ sûresinde biraz daha geniş bir çer¬çevede anlatılmış bulunmaktadır:
“(Ey Muhammed) Musa’nın kıssası sana ulaştı mı? Hani o, bir vakit bir ateş gördü de, ailesine, ‘Siz burada durun, benim gözüme bir ateş ilişti, belki size ondan bir yalın kor getiririm veya ateşin yanında bir kılavuz bulurum.’ dedi.

Ateşin yanına vardığı zaman, kendisine şöyle seslenildi: ‘Ey Musa! Haberin olsun, şüphesiz ben, senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadi Tuvd’dasın! Ben, seni peygamber olarak seçtim, şimdi vahyedilecekleri dinle! Şüphesiz ki, ben, Allah’ım! Ben’den başka hiçbir İlâh yoktur. Onun için Bana ibâdet et ve Beni anmak için namaz kıl! Çünkü Kıyamet mutlaka kopacaktır. Onun vaktini gizliyorum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün. O halde Kıyamete inanmayıp da nefsinin peşine takılan kimse, sakın seni ona iman etmekten alıkoymasın; yoksa helak olursun. Sağ elindeki nedir, Ey Musa!? Musa şöyle dedi: ‘O benim asamdır. Ona dayanırım ve onunla davarlarıma yaprak çırparım. Benim daha başka ihtiyaçlarımı da görür.’ Allah şöyle buyurdu: ‘Onu yere bırak!’ Musa elindeki asayı yere bıraktı. Bir de ne görsün, bir yılan gibi koşuyor!

Allah şöyle buyurdu: ‘Tut onu, korkma. Biz, onu yine evvelki şekline çevireceğiz. Bir de elini koynuna sok da, diğer bir mucize olmak üzere, kusursuz bembeyaz olarak çıkıversin. Böylece sana en büyük mucizelerden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun’a git, hakikaten o çok azdı.’

images1 HZ.MUSA (A.S.)IN HAYATI 4:HZ.MUSANIN MEDYEN ŞEHRİNDEN AYRILIŞI VE PEYGAMBERLİK VERİLMESİ

Musa dedi ki: ‘Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. Bana kendi ailemden bir de vezir/yardıma ver. Yani kardeşim Harun’u. Onunla beni güçlendir. Onu, vazifemde bana ortak kıl Tâ ki, Seni çok teşbih edip, çok analım. Şüphe yok ki, Sen bizi hakkıyla görensin.’ Allah, ‘Ey Musa! Dilediğin sana verildi’ dendi”

Bu muazzam olay, Neml sûresinde ise kısa bir şekilde ifâde edilmektedir:
“Hani bir zaman Musa, ailesine, ‘Ben bir ateş gördüm, size ondan bir haber getireceğim, yahut yalın bir kor getireceğim, belki onunla ısınırsınız.’ demişti. Ateşin yanına gelince, kendisine şöyle seslenildi: ‘Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindeki de, mübarrek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben, Aziz ve Hakim olan Allah’ım. Asanı bırak!’ Musa, bıraktığı asasının bir yılan gibi kıvrılıp hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Allah şöyle buyurdu): ‘Ey Musa! Korkma, Benim huzurumda, peygamberler asla korkmaz. Ancak kim haksızlık yapar, sonra da yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse, Ben, onu da bağışlayıcıyım, merhamet edenim. Bir elini koynuna sok; Firavun ve kavmine dokuz mucizeden biri olarak, kusursuz bir beyazlıkta bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar, yoldan çıkmış bir toplum oldular. Bu şekilde ayetlerimiz, hakikati gözlerine sokarak, onlara vardığı vakit, ‘Bu apaçık bir büyüdür!’ dediler.

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş