PostHeaderIcon REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI

regaibkandili REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI

Arkadaşlar bugün Regaib Kandili. HEPİNİZİN REGAİB KANDİLİ KUTLU OLSUN. Ramazanın habercisi üç aylara giriyoruz. Benim böyle günlerde içimi bir heyecan kaplıyor. Bayrammış gibi hissediyorum. Çıkıpta dışarda ip tutasım, “ya mum ya para diyesim” var. Ben yurtdışında büyürken annem kendi kültürümüzden ve dinimizden ayrı kalmayalım diye geceleri uyumadan önce yatağın üzerinde bize dua öğretir ve böyle günlerin faziletinden bahsederdi. Sonra Türkiye’de olduğumuz zamanlarda böyle günlerde dayımlar, teyzemler hep birlikte rahmetli ananemin evinde toplanır, ananem lokma döker biz çocuklarda dağıtırdık youtube filsh.neten. Sonra çok kitaplar okudum özellikle eski alimlerin kitaplarını ve Peygamberimizin hadislerini. Bugün ben size bu gece ve Receb Ayı ile ilgili nacizane bildiklerimi aktarmaya çalışayım , siz de bana olur mu?

kutlu dogum s REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI

Öncelikle Regaib Kandili ile ilgili Peygamberimizin (S.A.V) bir hadisini size aktarayım. Peygamberimiz (S.A.V) şöyle buyuruyor: “Beş gece vardır ki, Allah (C.C) o geceler içinde yapılan duaları mutlaka kabul eder. Receb’in ilk gecesi (bu gece), Şaban’ın 15.gecesi (Berat Gecesi), Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.” bu gece bol bol dua edelim arkadaşlar. Gerçekten ben bazen yoğun iş temposu, maddi dünya içinde koşuşuştururken böyle gecelerde de manevi dünyamız için, ruhumuzu için rahatlatıcı şeyler yapmak istiyorum herunterladen. Yüce Allah’a (C.C.) layık bir kul olamasakta en azından, en azından böyle geceler onu daha çok anarak ve şükrederek, pişman olduğumuz davranışlarımıza tövbe ederek geçirmek için bir vesile olsun inşaallah diyorum.

Şimdi gelelim bu gece Gireceğimiz Receb Ayının Faziletine:

Receb, saygı anlamına gelirmiş, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterirlermiş. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirmiş. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönermiş. Öyle ki, bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile başını kaldırıp kaşına bakmazmış download the armored game for free. Herkes kavgaya,kargaşaya karşı sağır olduğundan bu aya “Sağır Ay” denilirmiş. Hikmet Ehli İnsan dermiş ki: “Receb” kelimesindeki “Ra” harfi Allahın (C:C) rahmetini,” Cim “kulun suç ve cürümünü, “Ba” da Allah’ın iyilik ve bereketini temsil eder. Böylelikle Yüce Allah sanki pişman olup tövbe eden Kulun Suçlarını rahmetim ve bereketiminin arasına alırım buyururmuş.

dua REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI

RECEB AYINDA DUA
Madem Receb ayı günahların affedildiği aydır. Bağışlanmanın yolunu ve istiğfarın nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor. Rivayete göre şu istiğfar duasını Receb ayında yedi kere okuyan kimsenin günahları affolunmaktadır.

Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü’1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Mânâsı: Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.

Üç aylar birer dua ve niyaz mevsimidir. En güzel duaları başta sahabiler olmak üzere İslâm büyüklerinden öğreniyoruz. Hz. Ali’nin Receb ayında şu şekilde dua ettiği rivayet edillir:

Allahım, salat eyle Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın üzerine; hikmet yıldızları ve devamlı nimet ve ismet kaynağı ehl-i beytine.
Allahım, beni her türlü kötülükten koru. Beni unutkan etme ve gaflet üzerinde bırakma. Sonumu da hasret ve pişmanlıkla bitirme. Benden razı ve hoşnut ol. Senin mağfiretin zalimler içindir, ben de nefsime zulmettim.
Allahım, beni bağışla, beni bağışlamakla Sana bir zarar gelmez. Bana nimetlerini ihsan et, bana vermekle senin ihsanın azalmaz. Senin rahmetin geniş ve boldur. Hikmetlerin ise hoş ve güzeldir.
Allahım, bana sıhhat ve afiyet ver. Güven ve huzur ihsan eyle. Şükür ve takvaya ulaştır.
Allahım, Senden sabır ve doğruluk istiyorum. Bana işimde kolaylık ver. İşlerimi güçlükle gördürme. Aileme, çocuklarıma ve kardeşlerime iyilik ve ihsanda bulun. Onları mü’min ve Müslümanlardan kıl ve bu şekilde dünyadan ayrılmalarını nasip eyle..

dualar REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI

RECEB AYINDA ORUÇ TUTMAK
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Receb ayı ve Receb ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
Receb Allah’ın ayıdır; Şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır”. Receb ayının niçin Allah’ın ayı olduğu sorulduğunda: “Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Birkimse, Receb ayını oruçlu geçirirse, Alla-ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:
-Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
-Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
-Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.

Resuhullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e sorarlar:
Ya Resulullah Receb ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
– O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir”.

Hz. Bâhilî diyor ki: “Resulullah (a.s.m.) `tut` dedikçe, üç parmağını yumdu, `Bırak` deyince de üç parmağını bıraktı.” 33 Böylece Peygamberimizin “Üç gün tut, üç gün ara ver” dediği anlaşılıyor. Receb ayında devamlı olarak aralıksız oruç tutmak uygun görülmüyor. Sebebi ise Receb ayının Ramazan ayına benzetilmemesidir.

Yine Hadislerde Peygamberimizin Ramazan ayı dışındaki oruçları anlatılırken, onun Hicri ayların 13, 14 ve 15`inde oruç tuttuğu belirtilir. Bu günlere de “beyaz günler” anlamında “eyyam-ı bıyd” denir.Yani ayın en parlak olduğu dolunay günleridir. Hatta öyle ki, Peygamberimizin bu oruçları hiç ihmal etmediği, her ay tuttuğu anlatılır. Çünkü bugünlerde insan bedeninde birtakım psikolojik değişimler olduğu için, bugünlerin oruçla geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Peygamberimizin her hafta nafile olarak tuttuğu bir diğer oruç da Pazartesi ve Perşembe günleri oruçlarıdır. Bu günlerde oruç tutmasının hikmetini de Peygamberimiz şu sözleriyle ifade eder: “Ameller (yapılan ibadetler) Allah Tealaya Pazartesi ve Perşembe günleri arz edilir. Ben amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim.”

regaib kandili REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI

RECEB AYI NAMAZI
Receb ayı içinde otuz rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın on rekatı Receb ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır. Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur.

BİR HİKAYE
Söylendiğine göre Beyt El-Makdis’de bir kadın Receb Ayı’nın hergünü onikibin defa İHLAS SURESİNİ okur ve bu ay boyunca kaba işlemeli bir elbise giyerdi. Birgün hastalandı, oğluna ölünce kendisini kaba işlemeli elbisesi ile toprağa vermesini istedi. Ölünce oğlu onu pahalı bir kefene sardı. Gece annesini rüyasında gördü. Kadın rüyada oğluna “Ben senden razı değilim. Çünkü sen vasiyetimi uygulamadın. “Oğlan korkarak uyandı. Anasına giydirmek için kaba elbiseyi aldı, mezarın yanına vardı. Kabri açınca anasının cesedini bulamadı şaşırdı. Bu sıra da kulağına “Bize Receb Ayında ibadet edeni bizim yapalyalnız bırakmayacağımızı bilmiyormusun” diye bir ses geldi.

Allah (C.C) bugün ettiğimiz tüm duaları kabul etsin. Receb Ayımıza da mübarek etsin, Ramazan’a da ulaşmayı kısmet etsin…

12 Yorum “REGAİB KANDİLİ VE RECEB AYI”

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş