PostHeaderIcon MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

mirac kandili MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

Arkadaşlar yine güzel mi güzel bir gündeyiz. Bu gece Miraç kandili. HEPİMİZİN MİRAÇ KANDİLİ KUTLU OLSUN. Yine içim kıpır kıpır. Hadi sevdiklerimizi arayalım, büyüklerimizi ziyarete gidelim. Çocuklara tatlı birşeyler verelim. Bolca da dua edelim. Bu gün ruhumuzu dinlendirelim. Yüce Allah hepimizin dualarını kabul eder inşallah. Peki ne demektir miraç? Peygamberimiz (S.A.V) “ondan daha güzelini görmedim” buyurmuş…

mirac MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

Miraç; Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam’da Hz.Peygamber (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayı. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz.Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kuran’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz.Peygamber (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis ayrıntılı biçimde anlatılır.

Hadislerde verilen bilgiye göre Hz.Peygamber (s.a.s), Kâbe’de Hatim’de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib’in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlı bineğe bindirilerek Beytü’l-Makdis’e getirildi. Burada Hz.İbrahim, Hz.Musa, Hz.İsa ve diğer bazı peygamberler tarafından karşılandı. Hz.Peygamber (s.a.s) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırdı.

Hz.Peygamber (s.a.s), Beytü’l-Makdis’te kurulan bir Mirac’la ve yanında Cebrail olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün birinci katında Hz.Adem, ikinci katında Hz.İsa ve Yahya, üçüncü katında Hz.Yusuf, dördüncü katında Hz.İdris, beşinci katında Hz.Harun, altıncı katında Hz.Musa ve yedinci katında Hz.İbrahim ile görüştü. Cebrail ile birlikte yükseliş Sidretü’l-Münteha’ya kadar sürdü. Cebrail, “Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım” diyerek Sidretü’l Münteha’da kaldı. Hz.Peygamber (s.a.s) buradan itibaren Refref adlı başka bir binekle yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş sırasında Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabını müşahede etti. Sonunda Allah’ın huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların Cennet’e gireceği müjdelendi, Bakara suresinin son ayetleri verildi ve beş vakit namaz farzı kılındı. Yeniden Refref ile Sidretü’l-Münteha’ya, oradan Burak’la Kudüs’e, oradan da Mekke’ye döndürüldü.

peygamberimiz 450x353 MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

Hz.Peygamber (s.a.s) ertesi günü Mirac olayını anlattı. Olayı duyan müşrikler yoğun bir kampanya başlatarak Hz.Peygamber (s.a.s)’i suçlamaya, alaya almaya başladılar. Bu kampanya bazı müslümanları da etkileyerek şüpheye düşürdü. Olayın gerçek olup olmadığını araştırmak isteyenler Beytü’l-Makdis’e ve Mekke’ye gelmekte olan bir kervana ilişkin sorular sorarak Hz.Peygamber (s.a.s)’i sınadılar. Hz.Peygamber (s.a.s)’in verdiği bilgilerin doğruluğu müslümanları şüpheden kurtardıysa da müşriklerin inatlarını kırmaya yetmedi. Mirac olayı inatlarını ve düşmanlıklarını artırarak onlar için bir fitne nedeni oldu. Bu olay karşısındaki tutumu nedeniyle Hz.Ebu Bekr, Hz.Peygamber (s.a.s)’ce “Sıddîk” lakabıyla onurlandırıldı. Hz.Ebu Bekir olayı kendisine anlatarak hala inanmaya devam edip etmeyeceğini soran müşriklere “O söylüyorsa şüphesiz doğrudur” cevabını vermişti.

Ahad hadislere dayansa da Mirac olayının gerçekliğinde tüm müslümanlar birleşmişlerdir. Ancak olayın gerçekleşme biçimi İslam bilginleri arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Buna göre İbn Abbas’ın da içinde bulunduğu bazı bilginlere göre Mirac olayı uykuda gerçekleşmiştir. Bilginlerin büyük çoğunluğuna göre ise uyku durumunda ve rüyada değil, uyanık iken gerçekleşmiştir. Fakat bu görüşü savunanlar da Mirac’ın yalnız ruhla mı, yoksa hem ruh, hem de bedenle mi olduğu konusunda ikiye ayrılmışlardır. Sonraki Kelamcıların büyük çoğunluğuna göre mirac olayı uyanıkken hem ruh, hem de bedenle gerçekleşmiştir. İçlerinde Hz.Aişe’nin de bulunduğu bazı bilginlerle mutasavvıfların büyük çoğunluğuna göre ise uyanık durumda iken ama yalnız ruhla gerçekleşmiştir.

namaz logo MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

MiRAÇ GEÇESİ NAMAZI:
Receb ayının 27.nci gecesidir. Yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatta bir selâm verilir. Her rekatta 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 4 Fâtiha-i Şerîfe, 100 defa “Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

Namaza niyet şöyledir: “Yâ Rabbî, rızâ-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habîbin Resûl-i zişân Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle.”

Bu namazda, İhlâslar 100 adet okunmuş olur veya bu namaz 100 rekat olarak kılınırsa; bunun yerine getiren mü’min, bu namazın feyz ve bereketiyle huzûr-i ilâhiye namaz borçlusu olarak çıkmaz derler.

Mîrâç Gecesi’nden sonraki gün, oruçlu olmak çok sevaptır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınması (Her rekatta Fâtiha’dan sonra 5 Âyetü’l-Kürsî, 5 Kulyâ eyyühe’l-kâfirûn, 5 İhlâs-ı şerif, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbinnâs sûreleri okunur) çok sevaptır.

dua MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

MİRAÇ GECESİ DUASI
Miraç gecesi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in gökleri aşıp Sidretü’l-müntehâ’ya ulaştığı kudsi gecedir. Böyle mukaddes gecenin ihyâsı şüphesiz ki diğerleri gibi kaza ve nafile namazlar kılıp duâlar etmekle, günahlarına tevbe, istiğfarda bulunup İslami hayatta sebat dilemekle olur.

İbrahim Aleyhiselam’ın tavsiye ettiği bir duâ da bu gecenin özel duâsı sayılır.

Resûl’ü Ekrem Efendimiz Mi’rac gecesinde İbrahim Aleyhisselâm’ı görmüş, sohbet sırasında ondan şu sözleri dinlemişti:
-Ya Resûlâllah, cennet’in ağaçları,
“Sübhanallahi velhamdülillâhi, ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Velâ havle, velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.”
Yani: “Kim Mi’rac Gecesinde bu kelimeleri çok söyler, bu duâyı çok okursa, o kadar çok Cennet ağacı dikmiş olur, cennet meyvesi yiyebilir.

Miraç gecesinden sonraki;
10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”
10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”
10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.

Kuran MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

MİRAÇ GECESİ HEDİYELERİ
Ben Miractan daha güzel bir şey görmüş değilim diyen Efendimiz, Mirac yüceliklerinden geri dönerken yanında ümmetine çok büyük hediyeler getirmiştir.
1- Beş vakit farz namazı getirmiştir.ihsan şuuruyla kılınan namazlar,ümmetin mirac asansörü olacaktır.
2- Amenerresulü diye bilinen ayetleri getirmiştir.
3- İsra Suresinin 22-30.ayetlerinde bahsedilen 12 adet İslam prensibini getirmiştir.
4- ALLAH’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet e girecekleri müjdesini vermiştir.
5- İyi amele niyetlenen kişiye-onu yapamazsa bile-bir sevap;eğer yaparsa on sevap yazılacağı;fakat kötü amele niyetlenen kişiye onu yapmadığı müddetçe hiçbir günahın yazılmayacağı;ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.
Bir diğer hediyede; Namazlarda oturup okunan, Et-Tahiyyatü suresini getirmiştir.

2 Yorum “MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN”

  • duygu says:

    Senin de kandilin mübarek olsun ablacığım, yine çok güzel paylaşımlarda bulunmuşsun, eline sağlık.

  • Yumak Sepeti says:

    Sağolasın Duyguşum.Senin de kandilin mübarek olsun.Benim içinde dua et e mi?

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş