PostHeaderIcon KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN…

kadir 05 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Bu gece mübarek Kadir gecesi.Kadir Gecesi, Kuran’da Allah’ın bizzat övdüğü en kıymetli gecedir. Kadir, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir. Kadir gecesi hangi gecedir? Kadir gecesinin önemi ve özelliği nedir, özel bir ibadeti var mıdır?
İşte sizler için El-Aziz den bulduğum konu ile ilgili bilgiler;

Hadi ,Yüce Allah’ın (C.C) “Bin aydan Daha Hayırlıdır”buyurduğu Kadir gecesini tanıyalım ve öğrenelim.
Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’de övülen en kıymetli ve en şerefli gecedir. Bu gecenin fazileti ve üstünlüğü (bin aydan daha hayırlı olduğu), bizzat Allah (c.c.) tarafından Kadir suresinde açıkça bildirilmektedir buy movies to download.
İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, insanlığı karanlıklardan aydınlığa kavuşturan hidayet rehberi kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de Cenab-ı Allah, bu mübarek (feyizli ve bereketli) gecenin kıymet ve faziletini müstakil bir sûrede (Kadir sûresinde) şöyle açıklamaktadır:

“Biz onu (Kuran’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.”(Kadir Suresi)

Kuran’ın indirildiği Kadir Gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir (Kadr), ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir.

kadir 06 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Kuran-ı Kerim olaylara göre yirmi üç yılda indiğine göre, Kadir gecesinde indirilmesi, topluca dünya semasına indirilmesi demektir amigos babylon kostenlos downloaden.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, Teravih, 2)

Ebû Hüreyre rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte, “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhârî, Kadir, 1).

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”(Kurtubî, XX/138).

Müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber’e dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?”

Râsulullah (s.a.s.): “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fü annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu. (Tirmizî, Deâvât, 85)

kadir 01 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:
“Kadir gecesinde bir defa Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kuran-ı Kerim’i hatmetmekten daha sevaptır kan netflix app nieten op ipad. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Bu mübarek gecede dua sünnettir. Bu gece, icabet vakitlerinden birisidir.

Büyük İslam alimlerinden Süfyanı Sevrî şöyle demiştir: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek, namaz kılmaktan daha sevimlidir. Kuran okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.”

Yine müçtehit alimlerden İbnu Hacer Heytemi ise, Tuhfetu’l-Muhtac adlı eserinde der ki: “Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemaliyle faziletine ancak Allah Teâlâ’nın bildirdiği kimseler ulaşır.”

Kadir Gecesi geçmiş midir, yoksa tekrar etmekte midir bildbearbeitungsprogramm gratis downloaden?
Kadir gecesi, Kuran’ın indirildiği veya sabahında Bedir Zaferi’nin gerçekleştiği gece olduğuna göre, o bir defa olmuş ve geçmiştir. Bu demektir ki, her yıl Ramazan ayında olacak olan onun şeref ve hatırasıdır.

Kadir gecesi, bütün yıl içinde gizli olup en çok Ramazan ayında ve en çok Ramazanın son onunda ve en çok yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en ağır basan mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder.

Kadir suresinde Kuran-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği, Bakara suresinde de Ramazan ayında indirildiği bildirilmiştir. Bu demektir ki, Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde bir gecedir.
kadir 07 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının aynı gününe denk gelmekte midir herunterladen?
Allah, Kadir gecesini gizlemiştir, Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu yıl Ramazanın 1’ine koyarsa diğer yıl Ramazanın 7’sine koyabilir ve böylece Kadir gecesi o gece olur. Diğer mübarek geceler gibi falanca ayın belli bir gününü tayin etmemiş, bu geceyi gizlemiştir.

Bir hadis-i şerifte, “Allahu Teâlâ, 5 şeyi 5 şey içinde gizlemiştir: Rızasını tâatte, gazabını günahlarda, orta namazı 5 vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir Gecesini ise ramazan ayı içinde gizlemiştir” buyuruluyor.

Kadir Gecesinin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kuran-ı Kerim Ramazanın yirmi yedinci gecesinde inmiş ise o gece Kadir Gecesidir, bu yıl da Kadir gecesi Ramazanın yirmi üçüne veya yirmi beşine alınmış olabilir. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir. Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir.
Kuran’ın indirildiği gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allah her yıl başka bir geceye verebiliyor adobe pdf creator herunterladen. Allah her yıl değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor.

Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesinde denizlerin suyu bir an tatlılaşır. Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak ne de soğuk olur. O gece bulut, yağmur ve rüzgar yoktur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.
kadir 08 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı gecesidir herunterladen na njemackom?
Kadir gecesinin, Ramazan ayının 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair çok sayıda hadis şerif vardır. Ramazanın 1’inden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:
“Siz Kadir gecesini Ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)

Ramazan ayının son on gününde 21, 23, 25, 27 ve 29. geceler sonu tek rakamlı gecelerdir. Bu gecelerden biri Kadir Gecesi olabilir! Bu nedenle mümkün olduğu kadar bu geceleri iyi değerlendirmek, ihya etmek gerekir.

İmam-ı Şarânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı Şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir:

* Cuma günü girerse 17 puffin browser herunterladen. gece,
* Cumartesi girerse 23. gece.
* Pazar günü girerse 29. gece,
* Pazartesi girerse 21. gece,
* Salı girerse 27. gece.
* Çarşamba girerse 19. gece,
* Perşembe girerse 25. gece,
kadir 021 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

İmam-ı Şarânî Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuştur. Birçok Allah dostu da bu usulle Kadir gecesini bulmuştur.

Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesidir diyenlerin delilleri nedir?
İslam alimlerinin çoğu, “Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi) Ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.” demişlerdir.

Bu görüşün sahibi bulunan alimler, şu Hadis-i şerifi nakli delil olarak göstermektedirler: “Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir.”

Bu nakli delile ilaveten şu akli delil konuyu daha belirgin hale getirecektir:

Kadir Suresinde “Leylet’ül Kadri” lafzı 3 yerde geçmektedir movies for free android. Bu lafzın harfleri 9 tanedir. Burada 9 ile 3 çarpıldığında elde edilen sonuç 27 olacaktır.
kadir 04 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilmek
Din alimlerinin bazıları, Kadir Gecesi’nin (Leyle-i Kadr’in) senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.
Hızır Aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. Bu ihtimalden dolayı,”Her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil” denilmiştir.

Kadir Gecesi nasıl değerlendirilebilir?
Bu geceye mahsus bir ibadet aslında yoktur. Ancak bu gecenin namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak ve dua etmek suretiyle ihya edilmesi (değerlendirilmesi) uygundur error whening. Bunun için şu tavsiyeleri dikkate almakta fayda var:
* Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
* Kuran-ı Kerim’den 1-2 sayfa okumalı.
* Az da olsa sadaka vermeli.
* 4 rekatlık Kadir Gecesi Namazı kılmalı.
* Mümkünse TESBİH NAMAZI kılmalı.

kadir 03 KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN...

Kadir Gecesi Namazı nasıl kılınır?
1. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa Kadir Suresi okunur.
2. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa İhlas Suresi okunur.
3. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa Kadir Suresi okunur.
4. rekatta: 1 Fatiha ve ardından 3 defa İhlas Suresi okunur.
Namazdan sonra 1 defa:
“Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd.” denir.
100 defa İnna enzelnâhü… okunur.
100 defa Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hazreti Ayşe’ye (r.a.) öğrettiği şu dua okunur:
“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.”
Daha sonra da dua edilir.

Ve müjdeyi veren hadis-i şerifle mutlu son!
“Kadir Gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden (ibadetle geçiren), Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır.”

İmamı Azam Hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazan ayının 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir.
Yukarıdaki hadis-i şerif düşünülerek sık sık vuku bulan 27. gece ibadetle değerlendirilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.Allah, bu geceyi ibadetle değerlendiren kulları arasına bizleri de katsın. Bizi Zatına kul ve Habibine ümmet olma şerefinden mahrum etmesin!Kadir Geceniz Tekrar Mübarek Olsun…

22 Yorum “KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN…”

 • deniz cansu says:

   
  <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H1 { margin-bottom: 0.21cm } H1.western { font-family: “Times New Roman”, serif } H1.cjk { font-family: “Lucida Sans Unicode” } H1.ctl { font-family: “Tahoma” } A:link { so-language: zxx } –>
  Kadir Suresi, Okunuşu ve Anlamı
  القدر
  بسم الله الرحمن الرحيم
  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
  1. İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri
  1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.
  وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
  2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri.
  2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
  3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin.
  3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
  تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
  4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin
  4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner…
  سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
  5. Selêmün hiye hattê matla’ıl fecri
  5. Artık o gece bir esenliktir gider… Tâ [ki] tan ağarana kadar…
   

 • deniz cansu says:

  İŞTE KADİR GECESİNE ÇOOK YAKLAŞTIK SON  10 GÜNE GİRDİK. BUNLARDAN TEKLİ GECELERDEN BİRİ KADİR GECESİ. BEN BİLDİĞİM BİR HADİS-İ ŞERİFİ SİZLERLE YANİ CANIM ABLALARIMLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM.  HADİS-İ ŞERİFE GÖRE KADİR GECESİNDE GÖKYÜZÜNDE ÇOOOOK AZ YILDIZ OLURMUŞ. BUDA BİR İP UCU.
   

 • derya says:

  cnm denizim hiç bilmiyordum ben bu ipucunu ablam şimdiden kadir geceniz mübarek olsun bin aydan daha hayırlı olan bir gece bu rabbim dualarımızı geri çevirmesin yine hep beraber olalım bu gecede de inşallah

 • deniz cansu says:

  derya ablacığım. BELKİDE KADİR GECESİ BU GÜNDÜR. BİLİYORSUNUZ KADİR GECESİ TAM BİLİNMİYOR. AMA  PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİNİ RAMAZANIN SON 10 GÜNÜNÜN TEKLİ GECELERİNDE ARAYIN DEDİĞİNİ BİLİYORUZ. BU YÜZDEN ŞU ON GÜNDE ÖZELLİKLE TEKLİ GECELERDE DİKKATLİ OLUP DOLU DOLU GEÇİRMELİYİZ.

 • yumaksepeti says:

  Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

  -Dedim ki: Ya Rasulallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

  Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.
  (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)


  Canlarım benimde bildiğim Kadir gecesi hava ne soğuk ne sıcak olurmuş,bir esenlik ve huzur havası olurmuş. Hatta o gece köpekler havlamaz derler. Ertesi sabah güneş kızıl bir top gibi ve şuasız doğarmış.Hatta Ubeyd bin Ömer hazretleri ben ogece deniz suyunu içtim tuzlu değildi gayet lezizdi dediği riveyet edilir.Rabbime emanet…


 • derya says:

  evet bende bu hadisleri duymuştum ablam ve denizim o zaman hep beraber ellrimizi göğe kaldırıp bu mutluluğumuzu ve birlikteliğimiz bozulmasın diye dua edelim

 • medine says:

  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
  1. İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri
  1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.
  وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
  2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri.
  2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
  3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin.
  3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
  تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
  4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin
  4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner…
  سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
  5. Selêmün hiye hattê matla’ıl fecri
  5. Artık o gece bir esenliktir gider… Tâ [ki] tan ağarana kadar… (evt ablam benimde kadir gecesinde ettigim dualardan biride kadir suresidir ,ki çok güzel kadir gecesini anlatan bir suredir,)

 • medine says:

  bu arda ablam ben pek sevmem dile getirmeyi ama sizlerle paylaşayim 5 eylül kadir gecesi benim dogum günüm 🙂 ALLAHA EMANET OLUN

 • derya says:

  medinem biliyordum senin doğum gününü hatta senin için facede bir şeyler paylaşıcam ne paylaşıcağım da birazcık sürpriz olsun ya kardeşime bakın ya ne mübarek biri değilmi ablam ve diğer kardeşlerim cnm benim şimdiden doğum gününü kutluyorum iyi ki varsın daha görecek çok güzel günlerin olacak hayatı iyi yaşa daima seni çok seviyorummmmm can kardeşimmmmm

 • merve says:

  kardeşlerim,ablam o mübarek bin aydan daha hayırlı olan geceye yaklaşıyoruz Rabbim o gecenin her dakikasını dolu dolu geçirmeyi nasip etsin cümlemize.o gecenin hürmetine bütün günahlarımızı bağışlasın.camiler dolup taşıyor o günde ne güzel keşke her zaman öyle olsa..medinem biliyorum kardeşim 5 eylülde doğum günün iyiki doğmuşsun iyiki bizlerlesin.ne güzel bak bin aydan daha hayırlı geceye denk geldi cnm kardeşlerim her şey gönlünüzce olsun hepinizi çok seviyorummm..

 • derya says:

  bende seni çok seviyorum mervem iyi ki varsın

 • yumaksepeti says:

  Medinecim ne güzel bir gün doğmuşsun.Tüm kadir gecesinin bereketi bu yıl ve tüm ömrünce üzerine olsun. Doğum günün şimdiden kutlu olsun. Rabbim bu gece hatrıne günahlarımızı bağışlasın,O gece bir karış yer kalmayacakki melekler bulunmasın.Rabbim bizi onların tokalaştığı kullarından eylesin…Mervecim ve Deryacım ,Kadir geceniz şimdiden mübarek ve hayırlara vesile olsun inşaallah. Rabbime emanet…

 • medine says:

  ah ben çok utandım şimdi 🙁 ne kadar güzel dilekler böyle çok teşekür ederim ablam ,deryacım,mervecim ,bende sizleri çok seviyorum,RABBİM bu gecenin hürmetine günahlarımızı bagışlasın inşallah ,deryacım çok merak ettim şimdi nasıl bekliyecem daha 4 gün var tatlım ya,:) sizlerinde KADİR GECENİZ şimdiden MÜBAREK OLSUN ALLAH GÖNLÜNÜZE GÖRE VERSİN tüm kalbimle AMİNNNNN diyorum k.i.b

 • derya says:

  iye utnaıyorsun can kardeşim duana aminn diyorum az kaldı şunun şurasında 4 güne ne var hemde öyle abartılacak bir şey sayılmaz yani sana ayık değildir eminim ablam mervem denizim medinem ayşem ablam elifcim hepinizin kadir gecesini kutlar ömrünüzün uzun ve bereketli olmasını cenabı haktan temenni edrim k.i.b.

 • yumaksepeti says:

  Canlarım gül kokulu kardeşlerim benim, sizleri çok seviyorum güzel dualarınıza amin diyorum.

 • derya says:

  ‘ Oku…’ ilk âyetiyle bu gecede başlayan
  İnip inip yirmi üç yılda tamlandı KUR’AN…

  Ayet âyet iniyor muhteşem Kitap KUR’AN
  ALLAH lûtfuna erdi aylar içi RAMAZAN

  ‘ Bin aydan hayırlıdır…’ der ki sûre bundandır
  Çünkü bu ay içinde KADİR GECESİ vardır

  CEBRAİL ve MELEKLER hayır için inerler
  Gün doğumuna kadar hayır dolar gökler,yer

  Güvercin kanadında açılır can yarışa
  Melekler şahit olur yakarıp, yalvarışa

  Bu gecenin affıyla günâhlar erir bir bir
  İşte mübarek gece emsâlsiz bir gecedir…

  Hûşû ile okuyup her âyetten ders alan
  Müminlere sen şahit ol Yüce Kitap: KUR’AN

 • derya says:

  Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

 • merve says:

  ablam senin,tüm kardeşlerimin ve tüm müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun.amin deryam çok şükür ki beklediğimiz mübarek geceye kavuştuk elhamdülillah Allah bin aydan daha hayırlı olan bu gecede bizlere rahmet etsin,günahlarımızı bağışlasın ve ibadetlerimizi kabul eylesin inşaallah..

 • elif says:

  bugün kadir gecesi
  geldi kuranın sesi
  kadir gibi nur vermez
  seksen yılın nicesi

  çok nurludur bu gece
  uğurludur bu gece
  bin aylık ibadetten
  hayırlıdır bu gece

  melekler yere iner
  arza bir huzur siner
  kadir gecesi allah
  mümine rahmet eder

  hamd olsun bu sayılı
  gecenin içindeyiz
  bin aydan da hayırlı
  kadir gecesindeyiz

  mümiler mesrur olur
  günahlar mağfur olur
  cümle yer pür-nur olur
  mübarek kadir gecesi

  işte geldi gidiyor
  mutlu günler bitiyor
  onbir ayın sultanı
  bize veda ediyor

  hepinizin kadir gecesi mübarek olsun kardeşlerim ablalarım bu gece hepiniz için dua edicem sizde beni unutmayın sizleri çok çok çokkkkkk seviyorum allaha emanet olun dualarınızn kabul olması dileğiyle…

 • medine says:

  Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın  ♥  kadir geceniz mübarek olsun ( merve ve elif kardeşim sizlerin mübarek olsun , bizler inşallah unutmuyacagız sizleri dualarımızda sizlerde beni unutmayın kadeşlerim ALLAHA EMANET OLUN)

 • derya says:

  cnm kardeşlerim hepinizin dualarına amin diyorum hepinizin kadir gecesi mübarek olsun bende sualarımda sizleri unutmayacağım sizlerde beni unutmayın ablam ve kardeşlerim

 • yumaksepeti says:

  Canlarım dün yoğunluktan siteye uğrayamadım. Nasılsınız? Ne güzel şeyler paylaşmışsınız yine öpüyorum çok sizi. Bu arada sayfa yenileme süresini 1o dk.dan 30 dk.ya çıkardım. Öpüyorum çok sizi sevgiler…..

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş